5 tips voor Smart Micro Grids

5 tips voor Smart Micro Grids. Met name op bedrijventerreinen zijn SMGs veelbelovend

28 augustus 2020

Smart Micro Grids (SMG) worden in de wetenschap en de media geroemd als veelbelovende toekomstige energiesystemen. In Nederland experimenteren we er met name op bedrijventerreinen mee. Maar opschaling blijft uit. Adviseur Petra Ibrahim studeerde af op SMG’s en werkt er nu bij Over Morgen aan in de praktijk, samen met Robertjan Spaans. Zij delen hun tips. Hoe organiseer je een SMG?

Het Nederlandse energiesysteem is onderhevig aan allerlei veranderingen. Zo groeit de vraag naar elektriciteit en wekken we steeds meer hernieuwbare energie (decentraal) op. Als gevolg van deze veranderingen komt er steeds meer druk op het elektriciteitsnet. Om om te gaan met deze veranderingen en een duurzame, betaalbare en toekomstbestendige energievoorziening te garanderen, moet er iets veranderen in het huidige energiesysteem.
 

Hoe organiseer je Smart Micro Grids?

Smart Micro Grids (SMGs) zijn een veelbelovende innovatie om deze verandering teweeg te brengen. In een SMG wordt lokaal duurzame energie opgewekt, gebruikt en uitgewisseld, gebruikmakend van informatie- en communicatietechnologie. Met name op bedrijventerreinen zijn SMGs veelbelovend. Dit komt door de relatief grote elektriciteitsvraag van bedrijven en de variabiliteit aan consumptiepatronen tussen verschillende bedrijven. Maar opschaling blijft uit. Hoe organiseer je een SMG?
 

Vijf aanknopingspunten:

 1. Betrek alle stakeholders vroegtijdig in het project
  Een SMG kan niet door één partij worden gerealiseerd. Het vraagt om een nauwe samenwerking tussen lokale bedrijven, een ondernemingsvereniging of parkmanagement organisatie, de gemeente, vastgoedeigenaren en bij voorkeur ook de netbeheerder, provincie en omgevingsdienst. Tussen deze partijen is een langdurige samenwerking gewenst en min of meer noodzakelijk. Deze samenwerking kan geborgd worden met een intentieverklaring die je aan het begin van het proces opstelt.
   
 2. Zorg voor een goede organisatiegraad
  Op een bedrijventerrein zijn verschillende ondernemers gevestigd, met ieder eigen belangen en wensen. De realisatie van een SMG vraagt om samenwerking tussen de bedrijven. Zij moeten bereid zijn om onderling energie uit te wisselen en kunnen door samen te werken voordelen halen uit collectieve inkoop. Om de samenwerking van de grond te krijgen, is het belangrijk dat er een ondernemersvereniging of parkmanagement organisatie aanwezig is. Deze partij is de key speler als het gaat om de organisatie van een SMG op bedrijventerreinen. Zij zijn namelijk bekend met de ondernemers en andersom zijn de ondernemers bekend met de lokale vereniging.
   
 3. Focus op de quick wins
  Een SMG is voor sommige bedrijven een ver-van-hun-bed-show. Het vraagt wat inlevingsvermogen om een energiesysteem voor je te zien waarin je niet meer afhankelijk bent van het regionale elektriciteitsnet, maar waarin je door lokale samenwerking zelfvoorzienend wordt. Focus om een SMG toch concreet te maken op quick wins. Dit zijn bijvoorbeeld het tegengaan van energieverspilling, het opwekken van duurzame energie en het aanschaffen van elektrische auto’s.
   
 4. Ga op zoek naar ambassadeurs
  Bedrijven luisteren eerder naar andere ondernemers dan naar externen. Door koplopers op het bedrijventerrein in de schijnwerpers te zetten, zien andere bedrijven de voordelen van meedoen met een SMG. Zien doet geloven. Persoonlijke positieve ervaringen behoren tot de meest invloedrijke factoren als het gaat om het motiveren van ondernemers.
   
 5. Raadpleeg creatieve financieringsmogelijkheden
  Voor de meeste bedrijven geldt: ‘What’s in it for me?’ Zonder financieel voordeel zijn veel bedrijven niet bereid om mee te doen met een SMG. Andere bedrijven hebben misschien wel de motivatie, maar beschikken niet over de benodigde financiële middelen. Inmiddels zijn er verschillende financiële tools die het investeren makkelijker en vooral aantrekkelijker maken. Bijvoorbeeld een ESCo (Energy Service Company) of een green lease tussen de vastgoedeigenaar en huurder. Ook zijn er voor dergelijke duurzame en innovatieve projecten verschillende subsidiepotjes beschikbaar.

 

Als je rekening houdt met deze aanknopingspunten, neemt de kans toe dat er in de toekomst SMGs bestaan op bedrijventerreinen. Een goede zaak, want het is een innovatieve manier om bedrijventerreinen te verduurzamen.

Wij helpen graag bij het toekomstbestendig maken van de energievoorziening op jouw bedrijventerrein. Neem hiervoor contact op met Robertjan Spaans.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.