ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Seminar stelselherziening omgevingsrecht

Op donderdag 31 mei 2012 van 13.30u tot 18.00u organiseert de praktijkgroep Overheid van Hekkelman Advocaten & Notarissen in het Scandic Hotel in Nijmegen een seminar over de Stelselherziening  van het omgevingsrecht. 

Het kabinet is voornemens om de wet- en regelgeving op het gebied van het omgevingsrecht te bundelen en te vereenvoudigen. Dit zal vorm krijgen in een integrale Omgevingswet. Een groot aantal wetten zal hier helemaal in opgaan, zoals bijvoorbeeld de Wet ruimtelijke ordening, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Wet milieubeheer. Daarnaast zal een aantal vertrouwde rechtsfiguren, waaronder het bestemmingsplan, niet in de nieuwe wet terugkeren. De omgevingsvergunning blijft bestaan, maar zal veel meer onderwerpen gaan omvatten: van vergunningen op grond van de Waterwet tot ontheffingen die nu geregeld zijn in de Spoorwegwet.

Tycho Lam zal de kaders van de Omgevingswet uiteenzetten en ingaan op de gevolgen voor de praktijk mede in het licht van andere ophanden zijnde wetswijzigingen.

Klik hier voor meer informatie en aanmelding voor het bijwonen van dit seminar.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.