ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Voor het eerst een Woonzorgvisie opstellen voor je gemeente?

Het Ondersteuningsteam Wonen en Zorg biedt uitkomst.

Praktijkverhaal Zoetermeer

Gemeenten moeten een concrete analyse maken van de opgaven op het gebied van wonen, zorg en welzijn. De Rijksoverheid stimuleert dat gemeenten hiervoor een plan opstellen: de Woonzorgvisie. In Zoetermeer kregen ambtenaren Nathalie Pattipeilohy en Anke Doomen ongeveer een half jaar de tijd om de visie in concept op te stellen. Een hele klus omdat zij dit samen wilden doen met organisaties in zorg, welzijn en wonen. Het Ondersteuningsteam Wonen en Zorg (OWZ) bood uitkomst.

Woonzorgvisie van Zoetermeer

In de Woonzorgvisie van Zoetermeer staat wat de komende jaren nodig is op het gebied van zorg en wonen voor kwetsbare inwoners. De ambitie is dat inwoners van Zoetermeer zo lang mogelijk zinvol, gezond en gelukkig leven. Maar ook dat zij deel uitmaken van de samenleving. Voor de Woonzorgvisie spraken Pattipeilohy en Doomen met 21 verschillende partijen. Zij benaderden onder meer zorg- en welzijnspartijen, woningcorporaties, het zorgkantoor, beleggers, lokale adviesraden en bewonersorganisaties. Pattipeilohy: “We hebben hen allemaal betrokken bij het opstellen, waardoor het een gezamenlijke visie werd.” Doomen: “We zien de Woonzorgvisie echt als een samenwerkingsverband."

Een half jaar de tijd

Het college van burgemeester en wethouders wilde het concept voor de Woonzorgvisie voor 1 oktober 2022 vastgesteld hebben. De visie moest al binnen een half jaar in concept klaar zijn. Dat was een uitdagende opdracht voor Pattipeilohy en Doomen.

Pattipeilohy: “We wilden het eerst beknopt houden op basis van het onderzoeksrapport ‘Huisvestingsbehoeften kwetsbare doelgroepen Zoetermeer’ en gesprekken met stakeholders. Dankzij OWZ-expert Nanke Hofstra hebben we ervoor gekozen om het traject, ondanks tijdsdruk, toch samen met alle partners te doen. Er zijn verschillende werksessies op uitvoerend en bestuurlijk niveau georganiseerd. Daar hadden we ondersteuning bij nodig.”

OWZ ondersteunde het hele proces

Het OWZ van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) helpt gemeenten bij kwesties rondom wonen en zorg. Precies waaraan ook Pattipeilohy en Doomen behoefte hadden.

Pattipeilohy: “We hadden een sparringspartner nodig. Nanke dacht mee en ondersteunde ons hierin. De werksessies met de partners zijn samen met haar uitgevoerd.” Doomen: “Nanke geleidde ons door het hele proces en deelde haar kennis. Zonder haar ondersteuning hadden we het niet zo snel kunnen doen. Wij zijn trots op onze gezamenlijke Woonzorgvisie.”

Meer weten?
Ondersteuningsteam Wonen en Zorg (OWZ)

Heeft u een vraag over wonen en zorg?
Mail naar: wonenzorg@rvo.nl

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.