ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Expertteam Woningbouw

Advies en ondersteuning bij woningbouwvraagstukken, passend bij de lokale omstandigheden.

Samenwerken woningbouwvraagstukken

Het Expertteam Woningbouw van RVO helpt gemeenten en provincies bij het versnellen van de woningbouw en het oplossen van knelpunten. Wij bieden gemeenten, provincies en woningcorporaties onafhankelijk advies en praktische ondersteuning bij woningbouwvraagstukken, passend bij de lokale omstandigheden.

Met de nieuwe jaarrapportage over het jaar 2021 maakt het team inzichtelijk hoe die ondersteuning er in de praktijk uitziet.

Jaarrapportage


Terugblik 2021

In 2021 voerde het Expertteam Woningbouw 159 trajecten uit, waaronder 20 langdurige samenwerkingen met gemeenten. Het team adviseerde over verschillende vraagstukken zoals flexwonen, transformatie, gebiedsontwikkeling en (on)mogelijkheden in wet- en regelgeving. De jaarrapportage bevat praktijkvoorbeelden van verschillende samenwerkingstrajecten. Daarnaast leest u dat wij ook in 2021 weer nieuwe ondersteuningsmogelijkheden ontwikkelden zoals de versnellingskamers markt-overheid.

Vooruitblik 2022

De werkzaamheden van het Expertteam Woningbouw breiden zich in 2022 verder uit. Zo zal het Expertteam Woningbouw worden ingezet bij het aanjagen van transformatie en flexwonen, o.a. in samenwerking met de Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting. De kennis die het expertteam in de praktijk opdoet, deelt het team in kennissessies en concrete handreikingen met medeoverheden. Ook levert deze praktijkkennis waardevolle input voor beleidsontwikkeling.

Kort geleden besloot het team de bijdrage van gemeenten aan samenwerkingstrajecten te verlagen naar eenderde van de kosten. Dit vanwege het belang van versnelling van de woningbouw en de wens om ondersteuning door het Expertteam Woningbouw zo laagdrempelig mogelijk te maken. Uiteraard kunnen gemeenten nog steeds kosteloos gebruik maken van eenmalige interventies, zoals een (juridisch) adviesgesprek, versnellingskamer flexwonen enz.

Achtergrond


Nederland heeft behoefte aan meer woningen en een kwalitatief goede en toekomstbestendige woningvoorraad. Daarom willen we de woningbouw versnellen. In de komende jaren tot en met 2030 zijn 900.000 extra woningen nodig.

Maar de context waarin in Nederland gebouwd kan en mag worden, is ingewikkeld. Er spelen veel belangen, opgaves stapelen zich op en ruimte is schaars. Dat maakt dat gemeenten in de praktijk soms tegen knelpunten aanlopen. Woningbouwprojecten komen bijvoorbeeld moeizaam van de grond of lopen vast. In die gevallen kan het Expertteam Woningbouw helpen om woningbouwprojecten vlot te trekken of goed van start te laten gaan.

Meer weten?


Op de pagina Expertteam Woningbouw vindt u de volledige jaarrapportage.

In samenwerking met:
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.