ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Bouwen in Hardenberg

Expertteam Woningbouw van RVO helpt versnellen.

Marij Breukelma

Hardenberg groeit. En flink ook. De bouwambities zijn in de vorige bestuursperiode maar weer eens verhoogd, van 300 naar 400 woningen per jaar. Voor de noodzakelijke versnelling is het Expertteam Woningbouw van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) als adviseur gevraagd. Een vruchtbare samenwerking, zegt de Hardenbergse wethouder Martijn Breukelman. ‘Het Expertteam hielp ons vooral met onze interne procedures. Die zijn effectief en op een plezierige manier onder de loep genomen.’ Dat de aanbevelingen van de ambtenaren zelf zijn gekomen is een belangrijke succesfactor, vertelt expert Gelinde Groeneveld.

Een versnellingsaanpak gaat niet alleen over aantallen en kwaliteit, weet wethouder Martijn Breukelman. ‘Je moet ook zorgen dat de interne organisatie de versnelling aankan. En je moet je externe partners zien mee te krijgen. Een zoektocht waarbij we veel baat hebben gehad van de expertise van het Expertteam Woningbouw van de RVO.’

Gelinde Groeneveld, expert bij het Expertteam, introduceerde in Hardenberg een methodiek met een drietrapsraket: Eerst een ronde interviews met de belangrijkste stakeholders, intern en extern. Vervolgens twee interne groepsbijeenkomsten om de opbrengst van de interviews te analyseren en uit te werken. ‘Het is van belang dat medewerkers zelf de knelpunten erkennen en zien wat nodig is om te versnellen en wat nodig is om de stijging van de bouwproductie op te vangen.

Gelinde Groeneveld

Een voorbeeld? Uit de interviews bleek dat er hard wordt gewerkt bij de gemeente, maar zoals een ambtenaar zei: ‘We werken niet ‘in het voren’. Breukelman: ‘Onze organisatie is wendbaar, maar weinig voorspelbaar. We kwamen tot het inzicht dat we naar standaardisatie van de procedures moeten, voor de schaalbaarheid en voor meer planvoorraad.’

Uit de interne organisatie kwam ook de feedback dat er in het proces te veel wachttijd zit. Groeneveld: ‘Dat moet je natuurlijk zoveel mogelijk voorkomen. Maar als je dan toch moet wachten, kun je bijvoorbeeld alvast de grond bouwrijp maken. Spannend, maar dat hoort wel bij een actief ontwikkelende gemeente.’

Hardenberg is de afgelopen jaren terughoudend geweest met grondaankopen, vertelt Breukelman. ‘Het Expertteam heeft ons begeleid naar een actieve modus. Zo hebben we nu drie WVG-locaties aangewezen. We zijn er nog niet, maar de omslag is gemaakt. Heel waardevol.’ 

De tweede groepsbijeenkomst gaat speciaal over de Omgevingswet. Door de wet gaan werkprocessen veranderen, weet Groeneveld. ‘Dat kan leiden tot extra onzekerheid en tot de neiging om nog meer in het nu te werken. Maar als je in staat bent om te anticiperen en voorspelbaar te zijn, kun je straks met een overtuigend verzoek naar de gemeenteraad om af te zien van het adviesrecht. Dat geeft zeker versnelling.’ Breukelman is trots op de procesinnovatie. ‘Die gaat in Hardenberg niet alleen over bouwen, maar over gebiedsontwikkeling in de breedte. Als je een actief ontwikkelende gemeente wilt zijn, moet je kaderstelling op orde zijn, je product moet duidelijk zijn, je moet weten wat je grondposities zijn en je moet de versnellers in je werkprocessen kunnen aanwijzen. Dat is het zeer bruikbare verhaal van het Expertteam Woningbouw. En het is gelukkig ook het verhaal van onze eigen medewerkers.’

Benieuwd of het Expertteam Woningbouw jouw gemeente of provincie kan helpen? Meer informatie vind je opwww.rvo.nl/expertteam.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.