Duurzaam de schouders eronder

Duurzaam de schouders eronder. Regionale Energiestrategieën (RES) bieden een kader.

We werken inmiddels ruim een kwartaal thuis, maar we voelen ons virtueel niet minder verbonden met de wereld.  De gemeenten worden overspoeld met mensen die hulp en ondersteuning vragen. Ik kan mij voorstellen dat dat veel aandacht opeist. Vanuit RVO hebben we de nodige ondernemersnoodmaatregelen ingeregeld en uitgevoerd. Zo zetten we met elkaar de schouders onder het overeind houden van de economie en het vitaal houden van de samenleving. 

Er wordt al stevig nagedacht over de opbouw na de crisis, die ook economisch ongekend zal zijn. We willen dat graag duurzaam doen en zoals geleerd in de vorige crisis, door te investeren. Investeren in een duurzame economie en samenleving staat hoog op de agenda, in Nederland, maar ook in Europa.  Wat hierbij duidelijk is, is dat we dat vooral samen moeten doen.


De Regionale Energiestrategieën (RES), waarvan een groot aantal in concept klaar, zullen op 1 oktober een kader bieden voor een belangrijk deel van die duurzame ontwikkeling. Het verschijnen van die strategieën valt best wel op een mooi moment. En de discussie met inwoners, bedrijven en belangengroepen die nu plaatsvindt dus ook. We kunnen samen zo zeer bewuste keuzes maken voor een duurzaam herstel.

 

We hebben met de RES immers een vanuit de lokale samenleving opgebouwd richtinggevend kader.  En als RVO werken we nauw samen met verschillende partners in het Nationaal Programma RES, het Programma  Aardgasvrije Wijken en vanuit het Expertise Centrum Warmte. We zetten onze schouders mee onder de renovatieversneller met de woningcorporaties. En we blijven natuurlijk programma’s en regelingen uitvoeren voor gebouweigenaren, energieprojecten en maatschappelijke initiatieven op het gebied van verduurzaming. 

 

Waar we ook de schouders onder zetten is onze eigen dienstverlening richting u, als mede-overheid. Deze willen we uiteraard afstemmen op de behoefte die er bij u is. Daarom hebben we afgelopen periode een onderzoek uit laten voeren. We zijn in gesprek gegaan met adviseurs en medewerkers bij gemeenten, waterschappen en provincies.  We leren uit dit onderzoek dat er vooral behoefte is aan kennisdeling, maatwerk, een klankbord en een vast aanspreekpunt.  Het mooie is dat wij dat in veel gevallen al kunnen bieden. Op gebied van duurzaamheid, waar u onze producten en diensten het beste van kent,  en ook op agrarisch, innovatief en internationaal gebied. En er kunnen zeker ook een aantal verbeteringen plaatsvinden. Daarnaast blijft het een uitdaging om de bekendheid van onze producten en diensten te vergroten, vooral als het gaat over onze rol als kennispartner bij de verschillende maatschappelijke opgaven.

Uit het onderzoek kwam o.a. naar voren dat een op de vijf ambtenaren onze portal voor overheden, www.rvo.nl/overheden kent. En als deze bekend is wordt de portal door 80 procent van de ambtenaren gebruikt. De informatie blijkt gelukkig helder en duidelijk. Graag wijs ik u op onze regioliaisons. Deze adviseurs zijn elk voor een landsdeel actief, ze weten daarom wat er speelt. Daarnaast brengen zij uw gemeente in contact met de juiste deskundigen binnen RVO. U kunt hen rechtstreeks benaderen met uw vraag. Zij kunnen u verder ondersteunen bij de thema's waarmee uw gemeente aan de slag gaat. Maak hier gebruik van, zie hen als uw vaste aanspreekpunt.

Het blijkt breed bekend dat je bij RVO terechtkunt voor subsidies, regelingen en informatie en dat we veel in huis hebben voor ondernemers en bedrijfsleven. Weet echter dat we ook veel regelingen uitvoeren waar de burgers in uw gemeenten mee aan de slag kunnen.

 

Wij gaan aan de slag met de aanbevelingen uit het onderzoek: werken aan meer maatwerk en onze middelen nog meer afstemmen op uw behoeften. Laten we samen de schouders eronder zetten om op een duurzame manier uit deze crisis te komen. Ik kijk er naar uit om als overheden vruchtbaar bij te dragen aan de plannen en ideeën van burgers, bedrijven en initiatiefnemers die bouwen aan een duurzame toekomst van ons land.   

Ik wens alle lezers sterkte in deze roerige tijden, veel wijsheid bij het maken van de goede keuzes voor de toekomst en veel warmte richting kwetsbare medemensen.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.