Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Provincies kunnen megastores toch tegenhouden

Minister Schultz komt terug op de voorgenomen wijziging van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) die het provincies onmogelijk zou kunnen maken een actief detailhandelsbeleid te voeren.

18 april 2014

Provincies houden de mogelijkheid om plannen voor grootschalige winkelcomplexen aan de randen van de stad tegen te houden. Minister Schultz komt terug op de voorgenomen wijziging van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) die het provincies onmogelijk zou kunnen maken een actief detailhandelsbeleid te voeren.

Niet in strijd met Europese Dienstenrichtlijn

Dat bleek tijdens overleg met de Tweede Kamer deze week, meldt het IPO (Interprovinciaal Overleg), dat aanwezig was bij het Algemeen Overleg Ruimte. De minister had eerder in een brief aan het IPO en de Tweede Kamer gesuggereerd dat provincies in strijd handelen met de Europese Dienstenrichtlijn. Om het ruimtelijk beleid bij de vestiging van detailhandel te kunnen onderbouwen laten provincies onderzoek uitvoeren naar de regionale economische behoefte naar detailhandel. ‘Volgens de minister is dat ongeoorloofde marktsturing’, licht Frank Puijn van het IPO toe.

Raad van State: Onderzoek is geoorloofd

De provincies bestreden die stelling. ‘Het IPO heeft bij advocatenkantoor van der Feltz hierover advies gevraagd als second opinion. Deze komt tot de conclusie dat economisch behoefte-onderzoek ter onderbouwing van ruimtelijk beleid geoorloofd is. Het onlangs uitgebrachte advies van de Raad van State bevestigt dit’, aldus Puijn.

Detailhandel concentreren

Het IPO is verheugd dat de minister haar standpunt bijstelt. Provincies houden zo de mogelijkheid om regie te voeren over het regionale detailhandelsbeleid, een rol die nu juist van provincies wordt verwacht. Ze gebruiken het behoefte-onderzoek om te bepalen of de vestiging van nieuwe detailhandel past binnen het beleid om levendige en leefbare stads- en dorpskernen te behouden en leegstand te voorkomen. Daarvoor is het nodig om detailhandel zoveel mogelijk te concentreren in centra en de vestiging van shoppingmalls aan de randen van de stad zoveel mogelijk te beperken.

Stedelijke herverkaveling

Tijdens het AO kwam ook de provinciale rol bij de regionale afstemming van plannen voor kantoren, detailhandel en woningbouw aan de orde. Schultz gaf aan dat economische en demografische ontwikkelingen tussen regio’s steeds meer maatwerk nodig maken. In het kader van de nieuwe Omgevingswet krijgen provincies daarvoor meer instrumenten in handen, kondigde de minister aan. Met het laatste doelde Schultz op de nieuwe Stedelijke Herverkavelingswet die de komende tijd wordt ontwikkeld.

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Egbert ten Hoeve / vuttende (semie) ambtenaar vmlg sr adviseur trainer crismanagement
Ik reageer als burger die graag met echtgenote boodschappen doet in weidewinkels in Frankrijk. Mijn zorg is, dat deze winkels niet meer kunnen bestaan vanwege de overvleugeling door de grootste weidewinkel te wereld: INTERNET.

De gemeenteraad van mijn gemeente moet nog steeds een goed antwoord vinden op de vraag waarom het huidige winkelcentrum niet echt loopt. Twee hulpcentra in een oude en een splinternieuwe wijk staan beide 'onder water'. De binnenstad van Amersfoort is veel aantrekkelijker blijkbaar. Maar wat nu; die binnenstad vecht voor zijn (haar?) bestaan. Een nieuwe 'weidewinkelcentrum aan de andere kant van het spoor maar vlakbij de historische binnenstad, loopt als een tierelier. Kortom, ik begrijp er als klant/bezoeker van de krimpende winkelharten blijkbaar helemaal niets van (?) Blij dat ik ben met de grootste en beste IKEA vestiging net buiten de bebouwde kom waar ik zonder te betalen altijd kan parkeren. In Amersfoort moet je altijd betalen maar ze willen liever dat je op de fiets komt. Stallen van de fiets kan gratis! In mijn gemeente praten ze ook al over betaald parkeren om de begroting sluitend te krijgen.

Wat onderzoeken die adviesbureaus eigenlijk. Vragen die ook wel eens wat aan het winkelend publiek?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
gerrie
De overheid heeft liever dat je eerst een uur rondrijd om een parkeerplaats te vinden en dat je vervolgens je eigen scheel betaald om een paar uurtjes te mogen parkeren. Zo werkt dat in bureaucratisch Nederland
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie