Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Eis EP: 'Overal in Europa voldoende water beschikbaar'

De milieucommissie van het Europees Parlement (EP) heeft twee resoluties aangenomen waarin zij aandacht vraagt voor beter waterbeheer in Europa. Niet alleen dient de waterkwaliteit in de Europese Unie sterk te verbeteren, ook moet er in de toekomst - ondanks het veranderende klimaat - overal in Europa voldoende water beschikbaar zijn.

04 januari 2021
droogte.jpg

De milieucommissie van het Europees Parlement (EP) heeft twee resoluties aangenomen waarin zij aandacht vraagt voor beter waterbeheer in Europa. Niet alleen dient de waterkwaliteit in de Europese Unie sterk te verbeteren, ook moet er in de toekomst - ondanks het veranderende klimaat - overal in Europa voldoende water beschikbaar zijn.

In één van de resoluties staan de prioriteiten van het EP voor de nieuwe EU-klimaatadaptatiestrategie die de Europese Commissie begin 2021 wil publiceren. Die nieuwe strategie moet lidstaten aanzetten tot het maken van eigen nationale klimaatadaptatiestrategieën. Water speelt in de ogen van de Europarlementariërs een onmiskenbaar centrale rol bij het nemen van klimaatadaptatiemaatregelen.

Verder wijst de resolutie erop dat water bij uitstek een grensoverschrijdend publiek goed is. Dat vereist dringend betere coördinatie van grensoverschrijdend waterbeheer in internationale wateren.

 

Waterkwantiteit

In beide resoluties wordt gehamerd op het belang van betere grensoverschrijdende samenwerking. Sander Mager, bestuurslid van de Unie van Waterschappen, is er blij mee. De waterkwantiteit staat in het van oudsher waterrijke Nederland volgens hem onder druk. ‘We zijn als land in de delta van grote Europese rivieren zoals de Maas en de Rijn ontzettend afhankelijk van inspanningen van onze buurlanden bovenstrooms. Focus vanuit Brussel op deze problematiek is daarom zeer welkom.’

 

Green Deal

Het EP vindt overigens dat de Kaderrichtlijn Water (KRW) voor dit alles niet moet worden herzien. De KRW is het juridische instrument voor het verbeteren van de waterkwaliteit en kwantiteit in Europa. Bij een herziening vreest het EP dat de ambities van de KRW wel eens zouden kunnen worden verlaagd. In plaats daarvan roept het EP de lidstaten en de Europese Commissie op juist meer ambitie te tonen en de internationale samenwerking te verbeteren. Zo wil het EP dat de doelen van de Europese Green Deal worden doorvertaald in de Nationale Strategische Plannen voor het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en in andere EU-landbouwwetgeving.

 

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hans / afdelingsmanager
Welnu, een nieuwe doos van Pandora dient zich aan, qua fraude en zwendel dan. Eerst je land laten opdrogen, dan moord en brand schreeuwen om mislukte oogsten en dode dieren, vervolgens flink cashen en dan weer back to normal zonder een cent uit te geven. Zo werkt het meestal. Nederland zou in ieder geval een regierol moeten claimen voor wel kansrijke projecten.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie