ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Overgangsrecht Invoeringswet Wabo voor aangehouden bouwvergunning

Overgangsrecht Invoeringswet Wabo voor aangehouden bouwvergunning

AfbeeldingIn een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: “de Afdeling”) van 6 november 2013 (zaaknummer: 201300162/1/A1; ECLI:NL:RVS:2013:1822 was de vraag aan de orde of de aanhoudingsplicht voor een bouwvergunning ingevolge artikel 52, eerste lid, van de Woningwet (oud), zoals die luidde vóór 1 oktober 2010, eindigt door verlening van een omgevingsvergunning voor milieu als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: “omgevingsvergunning voor milieu”).

Essentie

Burgemeester en wethouders hebben een beslissing op een bouwaanvraag op grond van artikel 52 van de Woningwet (oud) aangehouden, omdat ingevolge artikel 8.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer een vergunning was vereist voor het veranderen van de inrichting. Bij besluit van 7 november 2011 hebben burgemeester en wethouders een omgevingsvergunning voor milieu verleend voor het milieuneutraal wijzigen van de inrichting. De Invoeringswet Wabo voorziet niet uitdrukkelijk in overgangsrecht voor gevallen zoals hier aan de orde, waarbij ten behoeve van de wijziging van de inrichting een aanvraag om een bouwvergunning is ingediend vóór 1 oktober 2010 en een aanvraag om een omgevingsvergunning voor milieu is ingediend ná 1 oktober 2010. Volgens de Afdeling brengt een redelijke wetsuitleg van artikel 1.2, tweede lid, van de Invoeringswet Wabo echter met zich, dat een omgevingsvergunning voor milieu wat betreft de toepassing van artikel 52, tweede lid, van de Woningwet (oud) moet worden beschouwd als een milieuvergunning. Een andere uitleg zou er volgens de Afdeling toe kunnen leiden, dat de bouwaanvraag in dit geval voor onbepaalde tijd zou moeten worden aangehouden, omdat een milieuvergunning niet meer kan worden verleend.

Lees meer

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.