ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Benchmark Zon

Benchmark Zon. 93,5 procent potentieel geschikte bedrijfsdaken nog geen zonnepanelen.

07 oktober 2019
Zonnepanelen-op-koeienstal-Over-Morgen-1-4858x2429.jpg

93,5 procent potentieel geschikte bedrijfsdaken nog geen zonnepanelen.

Nederland telt circa 37.000 panden die geschikt zouden kunnen zijn voor het opwekken van zonne-energie. Momenteel is 93,5 procent daarvan nog onbenut, blijkt uit onze benchmark ‘Zon op bedrijfsdaken’. ‘Een gemiste kans, want als de helft van deze daken wordt bedekt met zonnepanelen, dan kunnen alle huishoudens in Nederland worden voorzien van duurzame elektriciteit’, zegt Frans Latjes, adviseur zonne-energie.

De potentie van zonne-energie bedrijfsdaken in Nederland is groot. In ons land bevinden zich ruim 37.000 panden met een dakoppervlak groter dan 1.000 m2. Het gezamenlijk oppervlak van deze daken is bijna 140.000 ha. Uit de benchmark ‘Zon op bedrijfsdaken’ van adviesbureau Over Morgen blijkt dat gemiddeld 6,5% van het potentiële oppervlak van deze bedrijfsdaken nu is voorzien van zonnepanelen. Dat betekent dat nog 93,5% van het potentiële dakoppervlak beschikbaar zou kunnen zijn.

Gemiste kans

“Een gemiste kans, want als 50% van deze daken wordt bedekt met zonnepanelen, dan kunnen ze gezamenlijk jaarlijks 25 TWh elektriciteit duurzaam produceren. Dit is ruim voldoende voor alle huishoudens in Nederland. Er is dus volop werk aan de winkel. Wij helpen gemeenten, provincies en ondernemers het potentiële dakoppervlak zo veel mogelijk te benutten”, zegt Frans Latjes. Ook wordt hiermee de doelstelling van 2030 uit het Klimaatakkoord (35 TWh duurzame elektriciteitsproductie op land) voor ruim twee derde behaald zonder dat dit in strijd is met de Ontwerp Nationale Omgevingsvisie (NOVI).


Potentieel dakoppervlak in kaart

Een groot deel de bedrijfsdaken kan niet worden benut. Dit komt omdat bijvoorbeeld de draagkracht onvoldoende is of omdat de afstand tussen het pand en het elektriciteitsnet te groot is. Om in kaart te brengen in hoeverre het potentiële dakoppervlak nu is benut en waar kansen liggen voor een duurzame leefwereld, heeft Over Morgen de benchmark ‘Zon op bedrijfsdaken’ uitgevoerd. Dit deden we op basis van openbaar beschikbare data, waaronder recente SDE-lijsten van RVO. In deze benchmark is per gemeente gekeken naar het percentage van het beschikbare dakoppervlak dat is op dit moment is benut voor de opwek van zonne-energie.

Top 5

Uit de benchmark blijkt dat twee Waddeneilanden – Schiermonnikoog en Vlieland – het hoogste percentage van het beschikbare dakoppervlak hebben benut (respectievelijk 64% en 34%). Daarna completeren de gemeenten Hollands Kroon (27%), Dronten (25%) en Pijnacker Nootdorp (23%) de top vijf.

Bekijk de benchmark Zon op bedrijfsdaken en check hoe elke Nederlandse gemeente afzonderlijk scoort.

Contactpersoon

Frans Latjes

Lees meer

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.