ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Zijn solar carports een slimme keuze?

Zonnepanelen boven grote parkeerterreinen worden in Frankrijk verplicht. Maar is het ook duurzaam en rendabel?

17 november 2022
Parkeerterrein
Parkeerterrein met zonnedak in Culemborg

Zonnepanelen boven grote parkeerterreinen worden in Frankrijk verplicht. Maar is het ook duurzaam en rendabel? Adviseurs Ard Lammertink en Niek de Hond: ‘Als je slim gebruik maakt van koppelkansen, dan zijn solar carports heel interessant.’

In het verleden was het plaatsen van solar carports- duurzame opwek met zonnepanelen boven een parkeerplaats- vaak niet rendabel. Best raar, want zonnepanelen verdienen zichzelf terug. Laadinfrastructuur op de juiste locatie ook. Dus waarom een combinatie niet?

Dat komt doordat de constructie en bouwkosten vaak een te negatieve invloed hebben op de businesscase. Maar door slim gebruik te maken van koppelkansen blijkt dat solar carports wel degelijk interessant zijn als duurzame en rendabele keuze.

Onderzoek naar haalbaarheid van solar carports

Adviseurs Ard Lammertink en Niek de Hond deden in samenwerking met de regio Westfriesland onderzoek naar de kansen en belemmeringen voor de haalbaarheid van solar carports.

Uit het onderzoek bleek dat de haalbaarheid van solar carports sterk afhankelijk is van slimme combinaties met elektrisch (snel)laden en het aansluiten op een directe verbruiker. En dat de locatie, net als bij laadinfrastructuur, cruciaal is.

Wanneer zijn solar carports een slimme keuze?

Solar carports zijn met name interessant op locaties waar slimme combinaties zijn te maken met (snel)laden of het aansluiten van de installatie op een nabijgelegen grootverbruiker. Gelijktijdigheid van opwek van en vraag naar elektriciteit is namelijk cruciaal voor de businesscase.

Om de koppeling met laden te maken, gebruiken de adviseurs van Over Morgen modellen om de (snel)laadvraag te bepalen voor verschillende typen parkeerplaatsen.

Zo bleek dat op plekken met voldoende laadvraag een positieve businesscase was rond te rekenen. Daarnaast kun je locaties ook toetsen door eenvoudig de nabijheid van een grootgebruiker te onderzoeken.

Solar carports zijn niet overal rendabel

Slimme combinaties zijn niet op elke locatie te maken. Een voorbeeld: uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat bij parkeerplaatsen op afgelegen plekken (zoals bij sportvelden aan randen van dorpen) deze combinaties moeilijker te maken zijn door de afwezigheid van elektriciteitsvraag overdag.

Het maken van een analyse helpt gemeenten verder bij het kiezen van locaties voor de ontwikkeling van solar carports binnen de gemeentegrenzen. Niek de Hond: ‘En het kan de markt uitdagen om op deze locaties voor eigen rekening en risico solar carports met laadinfrastructuur te exploiteren.’

Laat de haalbaarheid van solar carports onderzoeken

Wil je meer weten over de haalbaarheid van solar carports in jouw gemeente en de koppeling met de laadmodellen van Over Morgen? Bel of mail Ard of Niek.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.