ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Een inclusief Warmte-Koudenet Den Haag

Een potentieonderzoek.

21 september 2023
Potentieonderzoek

Nederland moet van het gas af. De echte uitdaging ligt in de bestaande bouw, en dan met name in onze grote steden. Hoe verduurzamen we deze op een betaalbare, maar vooral ook op een eerlijke manier? De energietransitie is een warmtetransitie: meer elektriciteit is niet het antwoord. Daarom moeten we ook kijken naar bronnen als bodemenergie, geothermie en aquathermie.

Potentiestudie

In opdracht van Energierijk Den Haag, gemeente Den Haag en College van Rijksadviseurs voerde Arcadis | Over Morgen een potentiestudie uit om te onderzoeken of het koppelen van bodemenergiesystemen in een WKO-net op een sociale, inclusieve manier deel kan uitmaken van de energiemix in de binnenstad van Den Haag. Hiermee zouden bestaande bronnen beter worden benut en wordt energie bespaard door het slim koppelen van overheidsgebouwen en woningbouw.

Met een net van verschillende WKO bronnen wordt het water op de temperatuur van de bron met elkaar uitgewisseld. Dit heeft verschillende voordelen, zoals het optimaal benutten van de reeds aanwezige capaciteit, het kunnen verdelen van de lokale duurzame bronnen aan meer gebouweigenaren

Inclusiviteit

De inclusiviteit volgt uit een eerlijkere verdeling van de (schaarse) energie in de bodem, de mogelijkheid voor overheids- en utiliteitsgebouwen om een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van woningen én het ‘’vrijspelen’’ van goed geïsoleerde woningen, waardoor minder geïsoleerde woningen ook verduurzaamd kunnen worden (tegengaan energiearmoede).

Het onderzoek laat zien dat er kansen liggen om de bestaande WKO-capaciteit te koppelen aan elkaar, maar ook dat de weg daarnaar toe geen eenvoudige is. Het aanleggen van een netwerk heeft een grote impact op de omgeving (graafwerkzaamheden) en een groot aantal partijen (eigenaren van WKO’s, warmtebedrijven, bewoners) zal overtuigd moeten worden van nut en noodzaak van een warmtenet. Dit onderzoek leidt tot de conclusie dat een inclusief-WKO net potentie heeft in de binnenstad van Den Haag en daarmee een interessant alternatief is voor een fossiele warmtevoorziening.

Meer weten?
Download het rapport hier.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.