ruimte en milieu / Partnerbijdrage

NOVI goede eerste stap voor visie op de leefomgeving

NOVI goede eerste stap voor visie op de leefomgeving

01 juli 2019

Met de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) geeft het Rijk een langetermijnvisie op de toekomst en de ontwikkeling van de leefomgeving in Nederland. De NOVI die vorige week door de minister is gepresenteerd zien wij als een eerste goede stap.

In de Nationale Omgevingsvisie staan de verschillende uitdagingen waar we in Nederland voor komen te staan bij de inrichting van het land. Denk aan verstedelijking, bereikbaarheid, duurzaamheid en natuurbehoud. Het is een lastige en ingewikkelde opdracht om dit goed op papier te krijgen.

De NOVI is tot stand gekomen in samenspraak met verantwoordelijke ministeries, gemeenten, provincies en waterschappen. Ook is input gebruikt van adviesraden, kennisinstellingen, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en burgers. Samen zijn zij tot de volgende vier opgaven gekomen voor de ontwikkeling van de leefomgeving in Nederland:

• Ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie;
• Duurzaam economisch groeipotentieel;
• Sterke en gezonde steden en regio’s;
• Toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied.

Herkenbare opgaven

Deze opgaven zijn voor Over Morgen heel herkenbaar. De projecten waar wij samen met overheid en het bedrijfsleven aan werken, op zowel regionaal als lokaal niveau hebben altijd raakvlak met deze opgaven. Daarom zijn wij ook blij met het onderstrepen van deze opgaven door het Rijk. De NOVI geeft hiermee een kader voor de aanpak ervan en houvast voor bestuurlijke besluitvorming zoals bijvoorbeeld de Regionale Energiestrategie (RES), lokale visies zoals omgevingsvisies en warmtevisies.

Volgende stap 

Een nationale visie voor de Nederlandse leefomgeving blijft abstract omdat het antwoord op de vraag ‘In wat voor Nederland willen we graag leven?’, niet voor iedereen hetzelfde is. De één voelt zich thuis in een dynamische metropool, de ander wil liever een zo landelijk mogelijke leefomgeving. Daarvoor moeten we met elkaar afgestemde keuzes maken en ons land heel bewust inrichten. Wij zien dat de uitwerking hiervan in de praktijk op regionaal en lokaal niveau gebeurt. Lokaal en regionaal vindt het afwegingsproces plaats over ruimteclaims in onze schaars beschikbare ruimte. Het succes van de NOVI moet dus nog blijken.

De meerwaarde van de NOVI is het gebruik ervan als kompas voor onze dagelijkse werkzaamheden. Alleen zo kunnen we in een open proces de langetermijnvisie voor de toekomst en de ambities voor de leefomgeving in Nederland echt waarmaken.

Contactpersoon

Saskia Moolhuijzen

Lees meer

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.