ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Haags Energie Akkoord

Haags Energie Akkoord: Bedrijven, bewoners en gemeente onderstrepen samenwerking

13 maart 2018
wta-den-haag-680x600.png

Bedrijven, bewoners en gemeente onderstrepen samenwerking.

Begin februari is door wethouder Duurzaamheid Joris Wijsmuller van Den Haag het startsein gegeven voor een samenwerkingsverband met zestien partners die de krachten bundelen om alle gebouwen in Den Haag zo snel mogelijke klimaatneutraal te maken. Energieproducenten, netbeheerders, woningcorporaties, grote VVE’s, bewonersorganisaties en de gemeente gaan samen aan de slag. Over Morgen heeft dit proces ondersteund met de Warmte Transitie Atlas.

Den Haag klimaatneutraal maken is een grote opgave. Het betekent onder andere dat alle gebouwen in de stad beter geïsoleerd moeten worden, dat we van het aardgas af moeten en dat we onze energievoorziening moeten verduurzamen. De partijen die zich hebben verenigd zijn al actief om Den Haag te verduurzamen. Energieproducenten, netbeheerders, woningcorporaties, grote VVE’s, bewonersorganisaties en de gemeente trekken nu officieel gezamenlijk op om de verduurzaming te versnellen.

De komende tien jaar willen deze partijen ongeveer 100.000 woningen klimaatneutraal maken. De ambitie is om de komende vijf jaar ongeveer 25 tot 30 procent (25.00 tot 30.000) daarvan te realiseren. Met behulp van onze Warmte Transitie Atlas is een analyse gedaan van al het vastgoed in Den Haag en onderzocht welke gebieden kansrijk zijn om nu al te starten. Per wijk wordt samen met partijen in de wijk een plan gemaakt waarin zowel het proces als de te nemen maatregelen beschreven staan. Daarnaast stemmen de partners het onderhoud van bijvoorbeeld gasnet, riolering en waterleiding de komende jaren af op de veranderingen die nodig zijn om iedereen van duurzame energie te voorzien. Ook hierin zorgt de Warmte Transitie Atlas voor gezamenlijk inzicht in de opgave en kansen.

Wilt u als gemeente, provincie of woningcorporatie ook inzicht in de stappen naar een aardgasvrije gebouwde omgeving, neem dan contact met ons op, bekijk het filmpje over de Warmte Transitie Atlas of bekijk deze pagina.

Contactpersoon

Coen Bernoster

06 45 27 03 06 | mail

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.