ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Omgevingsvisie Noordoostpolder

Pionieren met een bijzonder resultaat. Welke ontwikkelingen zien we op de gemeente af komen?

22 augustus 2022

Noordoostpolder is een gemeente naar ons hart. Net als bij Over Morgen, zit pionieren in hun DNA verankerd. De strategische koers voor 2050 is klaar. Nu gaan we verder met een bijzondere Omgevingsvisie waarin fysiek en sociaal verbonden zijn. Dit draagt bij aan het welbevinden van mensen.

Welke ontwikkelingen zien we op de gemeente af komen? Hoe willen we dat de dorpen, Emmeloord en het landelijk gebied er in 2050 uitzien? Dus waar moeten we vandaag op inzetten en welke keuzes zijn daarvoor nodig?

Deze vragen beantwoordden we bij het maken van de strategische opgaven en -koers voor de Noordoostpolder. Dat deden we zonder bestaand beleid en visiedocumenten erbij te pakken. Zo konden we met een frisse blik kijken naar de toekomst van de Noordoostpolder. We werkten samen met een denktank van inwoners en experts aan het proces en de inhoud.

Fysiek en sociaal in samenhang

Gemeente Noordoostpolder kiest er expliciet voor om opgaven uit het fysieke domein in samenhang met die van het sociale domein aan te pakken.

‘Het inrichten van het fysieke domein gaat uiteindelijk om een samenleving in te richten die voor iedereen kansen biedt. Hiervoor zijn we ook met inwoners en de raadswerkgroep in gesprek gegaan. Het resultaat is dat de gemeenteraad in januari unaniem instemde met de strategische koers. Een mooie mijlpaal die zeker gevierd mag worden’, zegt Ramon Vulink, projectleider van gemeente Noordoostpolder.

‘Vanuit de belangrijkste opgaven voor Noordoostpolder ontstonden ambities die geworteld zijn in het unieke polder-DNA. Het is kansrijk dat er een match is tussen wie je bent, wat je wilt en wat je doen staat’, vertelt Sander Simonse.

Noordoostpolder

Omgevingsvisie maakt strategie concreter

We zijn blij dat we vanuit Over Morgen de volgende stap mogen zetten met gemeente Noordoostpolder. Samen met Arcadis (planMER) en NieuwBruut (ontwerp) werken we nu de strategische koers uit in een omgevingsvisie.

De adviseurs van Over Morgen werken nu uit wat deze koers betekent voor de verschillende gebieden. Daardoor wordt de strategie een slag concreter. ‘Dat kan soms lastige keuzes op tafel brengen’, weet Niels Jonk.

Het ontwerpende planMER-proces zal steeds de dialoog en discussie voeden met data en informatie. Zo faciliteren we uiteindelijk de juiste gesprekken: tussen de gemeente, inwoners en maatschappelijke partners over de uitwerking van keuzes voor hun leefomgeving en tussen de partijen in de gemeenteraad om hierover te besluiten in het algemeen belang van de gemeente.

Dit doen we opnieuw in een co-creatietraject waar participatie met denktank, inwoners, ondernemers en experts onderdeel van is. We maken een visie waar de ambities uit de koers gebiedsgericht in zijn uitgewerkt, met inspirerende en duidelijke kaartbeelden.

Noordoostpolder

Samen pionieren om de beste Omgevingsvisie te maken

Het wordt een visie met een heldere uitvoeringsparagraaf. Zo kan gemeente Noordoostpolder met inwoners, bedrijven en andere partijen werken aan een trotse toekomstbestendige samenleving met een herkenbare identiteit in 2050. Sander Simonse: ‘Dat betekent voor ons vanuit de kracht van de samenleving pionieren om samen deze Omgevingsvisie te maken.’

Dit najaar gaan we verder met participatie in Emmeloord en de dorpen. We gaan in gesprek met inwoners welke keuzes zij belangrijk vinden en op welke plek dat goed past of juist niet.

Een product van de samenleving en niet van een bureau

Adviseur Anouk Paris: ‘We zijn trots op de samenwerking en het resultaat tot nu toe. Ik kijk uit naar het vervolgtraject. We verrijken de omgevingsvisie met expertise op duurzaamheidsthema’s zoals circulariteit, duurzame mobiliteit, landelijk gebied en dergelijke.’

Er komt veel op gemeenten af, waardoor het waardevol is om naast procesbegeleiding en participatie ook onze expertise op deze thema’s toe te kunnen voegen, ziet Anouk. ‘Onze ervaring met gebiedsontwikkelingen en programma’s helpt ons om de Omgevingsvisie zo te schrijven, dat de gemeente hem kan uitwerken in concrete programma’s en (beleids)projecten. We zorgen daarmee ook dat het een product wordt van de samenleving en de gemeente en niet van een bureau.’

Ben jij ook bezig met het toekomstbestendig maken van jouw gebied en wil je ambities echt waarmaken? Informeer eens bij Anouk Paris wat Over Morgen voor jou kan betekenen.

Contactpersoon

Sander SimonseLees meer
Anouk ParisLees meer
Niels JonkLees meer

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.