ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Nieuwe tool helpt woningcorporaties CO2 te verlagen

Resultaat: een duurzame woningportefeuille

13 juli 2022
Flats

Sturen op CO2-reductie is voor woningcorporaties een logische keuze. Maar hoe doe je dat? Over Morgen helpt hierbij met het nieuwe CO2-sturingsmodel. Corporaties verlagen hiermee hun CO2-uitstoot doelmatig en brengen andere relevante KPI’s in beeld. Resultaat: een duurzame woningportefeuille.

Jarenlang betekende verduurzamen voor corporaties ‘energielabels scoren’. Nu het doel van het Aedes-convenant (gemiddeld label B) grotendeels gehaald is, zoeken zij naar een nieuwe KPI op duurzaamheid. Sturen op CO2-uitstoot is dan een logische keuze.

Dit sluit aan bij het klimaatakkoord, waarin langdurige afspraken zijn gemaakt over CO2-reductie. Daarnaast is CO2-uitstoot een uniforme grootheid, niet afhankelijk van een veranderlijke afspraak zoals energie-index. Daardoor blijven doelen en meetmethoden gedurende langere tijd geldig. CO2-uitstoot is daarmee een relevantere KPI dan een energielabel.

Maar hoe maak je de juiste keuzes? Adviseur Gertjan Wolleswinkel ontwikkelde samen met het datateam van Over Morgen het CO2-sturingsmodel, een slimme tool voor woningcorporaties

CO2-uitstoot doelmatig verlagen

Gertjan: ‘Het CO2-sturingsmodel helpt corporaties hun CO2-uitstoot doelmatig te verlagen. Dit is een strategisch scenario-instrument, waarmee de corporatie scenario’s kan maken voor toekomstige vastgoedingrepen. Hiermee kan de corporatie vervolgens keuzes maken voor verduurzaming: het aanbrengen van isolatie, aansluiten op het warmtenet, toepassen van warmtepompen en zonnepanelen. Het model laat de CO2-effecten zien die hierbij horen. Daarnaast brengen we andere duurzaamheids-KPI’s in beeld zoals warmtevraag, resterende EFG-labels en investeringen.’

Joep Matser, adviseur energietransitie bij Over Morgen: ‘Het CO2-sturingsmodel maakt gebruik van de data, het beleid en de meerjarenonderhoudsplanning van de corporatie. Wij verrijken dit met data over energieverbruiken, interventiewaarden voor doelmatige toepassing van isolatie, kostenparameters en CO2-uitstoot per energiedrager in de tijd. Doelmatigheid is een belangrijk uitgangspunt in het model. Het model combineert duurzaamheidsmaatregelen zo veel mogelijk met natuurlijke momenten van onderhoud.’

Dashboard

Woningcorporaties zijn enthousiast

Met het CO2-sturingsmodel kan de corporatie haar duurzaamheidsstrategie samenstellen, om zo te komen tot een concrete, onderbouwde strategie voor CO2-besparing richting 2030 en verder. Dit wordt in het model uitgewerkt in concrete maatregelen op complexniveau, gepland in de tijd en voorzien van indicatieve kosten.

Gertjan: ‘De eerste woningcorporaties die de tool gebruiken zijn erg enthousiast. Ik ben er trots op dat we met dit model corporaties een concrete tool kunnen bieden om op strategisch niveau haalbare duurzame ambities te formuleren en deze vertalen richting de portefeuillestrategie. Het model laat op tactisch niveau zien met welke complexen en maatregelen de corporatie als eerst aan de slag kan voor verduurzaming.’

Het CO2-sturingsmodel sluit aan bij stappen 1 t/m 5 van Over Morgen’s 7-stappenmodel van duurzame vastgoedsturing.

Meerwaarde voor jouw corporatie

Ben jij benieuwd wat het CO2-sturingsmodel voor jouw corporatie kan betekenen of wil je eens van gedachten wisselen over de uitdagingen en ambities bij jouw corporatie?

Neem contact op met Joep Matser, telefoonnummer 06 826 922 10.

Hij komt graag langs voor een persoonlijk gesprek met demo van de nieuwe tool, zodat je zelf kunt ontdekken welke meerwaarde het CO2-sturingsmodel voor jouw corporatie kan hebben.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.