ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Gezamenlijke visie lokale energietransitie

Gezamenlijke visie lokale energietransitie. Ruimtelijke ordening cruciaal voor toekomstige energievoorziening

05 januari 2018
working-680x600.jpeg

Zes adviesbureaus op het gebied van energie en ruimtelijke ordening hebben vandaag een gezamenlijke visie opgesteld om nieuwe wetgeving en planvorming (Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan) op een gelijke wijze te gebruiken. De zes adviesbureaus, CE Delft, Generation.Energy, Over Morgen, Quintel Intelligence, Royal HaskoningDHV en Tauw vinden het belangrijk dat deze instrumenten die gemeenten en provincies gaan gebruiken, op een vergelijkbare wijze worden toegepast en dat dezelfde (reken)methodiek en kentallen worden gebruikt. Daarmee wordt de landelijke energietransitie versterkt en zijn lokale plannen vergelijkbaar en optelbaar. De partijen hebben een handreiking opgesteld die lokale overheden ondersteunt bij de energietransitie.

Ruimtelijke ordening cruciaal voor toekomstige energievoorziening
Het aantal windmolens en zonneparken neemt flink toe, en alle 7,5 miljoen woningen en 1,1 miljoen utiliteitsgebouwen met een aansluiting op aardgas zullen moeten worden voorzien van een alternatieve warmtebron, met een bijbehorend installatie- en isolatieniveau.

Naast de ruimtevraag voor de opwek van duurzame elektriciteit (wind- en zonne-energie) is er ook ondergrondse ruimtevraag voor de uitbreiding van het distributienetwerk (elektra, warmte, hernieuwbaar gas) en warmtelevering (geothermie en warmte-koude opslag), alsmede ruimtegebruik voor de opwek- en opslaglocaties van warmte en conversie van elektriciteit in bijvoorbeeld waterstof.

Lees hier de handreiking ‘lokale instrumenten voor energietransitie’.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.