ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Lokale Adaptatiestrategie voor klimaatbestendig West Betuwe

Een vernieuwende koers.

19 oktober 2022
Klimaat

In het Nederlandse rivierengebied wordt klimaatverandering al volop gevoeld. De gemeente West Betuwe ziet deze risico’s en onderneemt nu actie voor een weerbare en gezonde leef- en werkomgeving. Afgelopen week stemde de gemeenteraad in met een Lokale Adaptatiestrategie en een groot maatregelenpakket die toewerken naar een klimaatbestendig West Betuwe.

Over Morgen heeft de gemeente geholpen om deze strategie en het maatregelenprogramma zo volledig en integraal mogelijk te ontwikkelen. Dat is hard nodig, want rivierafvoeren worden grilliger in tijden van droogte en extreme neerslag. De productie en verdienmodellen van boeren staan onder stuk door hitte, droogte en toenemende ziektedruk, met name in de fruitteelt; de economische motor van het gebied.

Een nieuwe manier van werken

Met de Lokale Adaptatiestrategie slaat de gemeente een nieuwe koers in. Adviseur Fiona van der Burgt: ‘De kern van de strategie is dat we klimaatadaptatie integraal oppakken vanuit de gehele organisatie. Het is niet een nieuwe taak voor een nieuwe collega, maar een nieuwe manier van werken in verschillende werkgebieden. In de openbare ruimte van wegbeheer tot groenbeheer tot riolering, maar ook in het sociale domein. Want hoe we omgaan met klimaatverandering, welke risico’s we accepteren en de kwetsbaren in de samenleving die daar het meest last van hebben, is ook een sociaal vraagstuk. Klimaatadaptieve maatregelen zoals meer groen dragen bij aan de gezondheid en welzijn van inwoners.’

Klimaatadaptatie integraal afwegen

Zo’n 30 medewerkers van de gemeenten dachten mee over de strategie en het maatregelenpakket. Dat versterkt het gevoel dat ‘we’ het moeten doen, in een integrale afweging met andere belangen, in plaats van ‘de collega’s in het team duurzaamheid’.

Capaciteit en financiële middelen zijn daarin onontbeerlijk. Fiona: ‘We hebben stilgestaan bij de financiering van de maatregelen en hoe de kortetermijnkosten van klimaatadaptatie af te wegen tegen andere belangen zoals betaalbaarheid van woningen, tegen de lange termijn schade bij niet-adaptief handelen, maar bovenal ook tegen de baten van een gezonde, veilige en groene leefomgeving. Herstel van biodiversiteit en robuuste natuur wordt daarin meegenomen.’   

Klaar voor de volgende stap

Met het vaststellen van deze strategie laat de gemeente zien dat ze hun taak serieus nemen om voor een gezonde en veilige leefomgeving te zorgen. Nu is het tijd voor de volgende stap: het uitvoeren van de maatregelen.

Bij Over Morgen helpen we graag ook andere gemeenten met het opstellen van hun Lokale Adaptatie Strategie, klimaatactieplan of maatregelenpakket.

Benieuwd naar onze aanpak? Neem contact op met Fiona van der Burgt.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.