ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Voorkomen van laadpaalruzies

Voorkomen van laadpaalruzies. Met de komst van alle nieuwe laadpalen ontstaat steeds vaker het ‘not in mybackyard-syndroom’ bij buurtbewoners en soms leidt het zelfs tot hoogoplopende ruzies’.

18 februari 2019
1-OverMorgen.1.jpg

Het aantal laadpalen voor elektrische auto’s groeit de komende jaren explosief. ‘Met de komst van al die palen ontstaat steeds vaker het ‘not in mybackyard-syndroom’ bij buurtbewoners en soms leidt het zelfs tot hoogoplopende ruzies’, zegt Edvard Hendriksen. Hij is bij Over Morgen gespecialiseerd in duurzame mobiliteit. Hendriksen adviseert gemeenten en stelt dat ‘laadpaalruzie’ eenvoudig is te voorkomen.

'De aanpak van de aanleg van laadpunten bij gemeenten verschilt sterk, waardoor de ene gemeente veel meer klachten krijgt dan de andere. Wij pleiten voor een overkoepelende doeltreffende aanpak, waarbij de toekomstige laadbehoefte per wijk in kaart wordt gebracht. Op basis hiervan kunnen meer gebundelde laadpunten worden aangelegd op strategische locaties, denk bijvoorbeeld aan laadpleinen.’

Met de gebiedsgerichte aanpak voor publieke laadinfrastructuur zorg je ervoor dat je proactief en planmatig aan de slag gaat met openbare laadvoorzieningen. Met een plankaart leg je de basis met een perspectief voor bewoners, ondernemers en investeerders. Dankzij deze aanpak ontstaat er een kortere doorlooptijd voor realisatie en een zorgvuldiger besluitvormingsproces met de omgeving.

Het onderwerp is volop onder de aandacht in de media. Lees hier en hier meer. 

Wilt u in uw gemeente de uitrol van de laadinfrastructuur ook versnellen en voorspellen? Neem dan contact met ons op. Over Morgen adviseert en realiseert breed gedragen oplossingen voor de aanleg en communicatie van laadnetwerken binnen gemeenten.

Contactpersoon

Edvard HendriksenLees meer

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.