ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Warmte is cool in Metropoolregio Amsterdam

Warmte is cool in Metropoolregio Amsterdam

30 november 2015

Woensdag 11 november tekenden ministerie van economische zaken, provincie Noord-Holland, provincie Zuid-Holland en andere partijen in Diemen een Green Deal om te komen tot een groot regionaal warmtenet in de Metropoolregio Amsterdam (van IJmuiden tot Almere en van Purmerend tot Aalsmeer). Uit onderzoek blijkt dat met een regionaal net op een efficiënte en duurzame manier een half miljoen woningen verwarmd kunnen worden met industriële restwarmte. Daarmee gaat de regio Amsterdam de verspilling van warmte te lijf en wordt een substantiële bijdrage aan de klimaatdoelstellingen van het Rijk geleverd.

In deze Green Deal krijgt de consument van warmte een centrale plaats. Huishoudens willen meer keuzen tussen contracten. Denk aan verschuiving tussen vastrecht en warmtekosten, een vast bedrag per maand of een keuzemogelijkheid van 100% duurzame warmte. Er wordt gekeken of er binnen de wetgeving experimenten mogelijk zijn, bijvoorbeeld door met andere tarieven te werken. Afgesproken wordt om samen met consumenten en woningbouwcorporaties te gaan kijken hoe warmte voor de consument aantrekkelijker kan worden.

Een regionaal warmtenet is de voordeligste manier om op een duurzame wijze een half miljoen woningen te verwarmen. Dat blijkt uit de Maatschappelijke Kosten en Batenanalyse die aan de 26 partners van het programma Warmte en Koude in de MRA gepresenteerd werd. Het onderzoeksbureau CE Delft heeft het plan om te komen tot een regionaal warmtenet voor een half miljoen woningen doorgerekend en vergeleken met andere alternatieven zoals het grootschalig isoleren van woningen tot het energielabel A+. Uit het onderzoek blijkt dat een regionaal warmtenet als enig alternatief leidt tot een batig saldo voor de MRA. De baten zijn deels voor de investeerder (mogelijkheid om klanten te binden en rendement te maken) en de afnemer van groene warmte (goedkoper warmtealternatief) maar deels ook maatschappelijk zoals een hoge CO2-reductie.

“Investeren in een regionaal grootschalig warmtenet is 10 keer goedkoper voor de samenleving dan een individuele aanpak. Individuele maatregelen leveren wel een iets betere prestatie als het gaat om de reductie van CO2 maar omdat het regionale warmtenet vele malen goedkoper is gaat het hier wel om de meest efficiënte klimaateuro. Met een regionaal warmtenet kan de MRA voor circa 6% bijdragen aan de besparingsambitie van het Nationaal Energieakkoord”, aldus warmteregisseur Jan van der Meer van Over Morgen.

De partijen in de MRA gaan met deze resultaten in de hand verder met de plannen voor realisatie van het regionale warmtenet. De volgende stap is een ‘Grand Design’ van het warmtenet. Daarbij wordt gekeken welke bronnen aangesloten kunnen worden. Hoe om te gaan met de restwarmte van Tata Steel, wat de kansen zijn van duurzame geothermie en of het mogelijk is om overtollige energieproductie van windmolens op te slaan door het verwarmen van water voor het warmtenet. Ook gaan de partijen aan de slag met de financiering en aantrekkelijke marktproposities voor woningcorporaties, bedrijven, particulieren en huurders. Uiteindelijk willen de partijen in de MRA komen tot een warmteakkoord met het Rijk.

Om een breder publiek te informeren over de plannen van warmte in de Metropoolregio Amsterdam is ook een boekje, animatiefilm en website gemaakt. Meer info is te vinden op www.warmteiscool.nl. Op deze site is ook het rapport van CE Delft en de Green Deal te vinden.

Contactpersoon

Jan van der Meer

jan.vandermeer@overmorgen.nl
06 53 22 52 54

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.