ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Gemeenten: stuur in afspraken met woningcorporaties op CO2

Prestatieafspraken met corporaties bieden een mooie kans om te sturen op het terugdringen van CO2-uitstoot.

21 november 2022
Woonwijk

Veel gemeenten hebben de ambitie om hun CO2-uitstoot terug te dringen en ze willen energieneutraal zijn in 2040 of 2050. Prestatieafspraken met corporaties bieden een mooie kans om te sturen op het terugdringen van CO2-uitstoot. Zo is duidelijker meetbaar hoe deze afspraken bijdragen aan de gemeentelijke ambities.

Vaak wordt het idee van CO2-afspraken gezien als iets van de toekomst. Het zou veel te risicovol zijn om daar nu al harde afspraken over te maken. Corporaties zijn nog terughoudend met concrete CO2-toezeggingen in de prestatieafspraken. De reden is dat het sturen op CO2 omgeven lijkt met onzekerheden. Bijvoorbeeld: hoe gaan we het meten? Welke investeringen horen erbij? Kunnen we onze beloften en ambities wel waarmaken? Dat is heel begrijpelijk. Gemeenten laten zich wellicht te makkelijk overtuigen door deze argumenten.

Concrete afspraken zijn juist nu hard nodig om risico’s te beheersen. Het klimaatakkoord en het Europese programma ‘Fit For 55’ hebben beide als doelstelling het terugdringen van de CO2-uistoot. Dit vormt het beleidskader voor de Nederlandse overheid en is daarmee bepalend voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving, waarin gemeenten een regisserende rol hebben. Gemeenten hebben zelf ook steeds vaker de ambitie om energieneutraal te worden. Corporaties zijn een belangrijke maatschappelijke partner om dit doel te halen. Daarvoor zijn concrete doelen én monitoring cruciaal.

Zo trekken gemeente en corporatie samen op

Er zijn al mogelijkheden om op praktische wijze strategisch te sturen op CO2-uitstoot. Door aannames te doen van de warmtevraag, het energieverbruik en de uitstoot van energiedragers kun je de potentiële CO2-besparing van verduurzamingsmaatregelen simuleren. Bijvoorbeeld isoleren, warmtepompen, warmtenetten en zonnepanelen. Het is zaak om met elkaar haalbare doelen te stellen en deze periodiek te monitoren. Hierin kunnen corporaties en gemeenten gezamenlijk optrekken. Een eerste stap voor gemeenten hierin is het aankaarten van CO2-doelen in de prestatieafspraken met corporaties.

Door Gertjan Wolleswinkel en Sophie Gunnink

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.