ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Actieplan Autodelen voor gemeente Eindhoven

Deelmobiliteit is erg kansrijk.

02 juni 2022
Deelmobiliteit

Om goed in te kunnen spelen op verschillende ontwikkelingen en uitdagingen, heeft de gemeente Eindhoven samen met Over Morgen een Actieplan Autodelen ontwikkeld. Met dit actieplan zorgt Eindhoven voor goed beleid en een concreet stappenplan om deelauto’s, deelscooters en deelfietsen op een toekomstbestendige manier in te zetten.

Ambitieus Actieplan Autodelen

De afgelopen jaren heeft gemeente Eindhoven ervaring opgedaan met deelauto’s. Door de uitnodigende houding van de gemeente zijn er in 2022 bijna 200 deelauto’s in de stad beschikbaar. Om gerichter in te zetten op de uitdagingen en ambities van de stad heeft Eindhoven adviseurs Nick Knoester, Hannah Habekotté en Megan Visscher van Over Morgen gevraagd om te ondersteunen bij het ontwikkelen van een Actieplan Autodelen. Hiermee wil de gemeente een aanbod faciliteren dat aansluit bij de behoeftes van de Eindhovense deelmobiliteitsgebruiker.

Eindhoven, autodeelstad

Autodelen is erg kansrijk voor Eindhoven. De stad heeft een belangrijke functie binnen de Brainportregio en is een van de grootste groeikernen van Nederland. Goede internationale verbindingen en de bereikbaarheid van de stad zijn belangrijke doelstellingen voor Eindhoven. De gemeente ziet veel kansen voor autodelen om bij te dragen aan de bereikbaarheid, een aantrekkelijk leefklimaat en klimaatdoelstellingen.

De stad heeft daarnaast behoefte aan nieuwe vormen van mobiliteit om de bevolkingsgroei te kunnen waarborgen. Ook daarvoor is autodelen een toekomstbestendige oplossing.

Maatwerk voor Actieplan Autodelen

De adviseurs van Over Morgen willen ervoor zorgen dat in zoveel mogelijk gemeenten een goed deelmobiliteitsbeleid wordt gevoerd. ‘We helpen gemeenten in heel Nederland met het ontwikkelen van een passende visie en een uitvoerbaar actieplan. Elk gebied heeft zijn eigen uitdagingen en ambities. De kennis en expertise die we eerder hebben opgedaan met het opstellen van het Actieplan Deelmobiliteit in Zwolle en het maken van beleidskaders deelmobiliteit voor onder andere. Arnhem en Nijmegen hielpen bij het maken van het actieplan voor Eindhoven’, vertelt adviseur Hannah Habekotté.

Ook speelt data een belangrijke rol. ‘We gebruiken onderzoeken over deelmobiliteit in gebiedsontwikkeling, kennis over behoefte van de eindgebruiker en we maken gebruik van onze data-analyses die we o.a. hebben uitgevoerd voor de Vervoerregio Amsterdam, Leidschendam-Voorburg en Merwede-Kanaalzone’, vertelt Megan Visscher, data-analist bij Over Morgen.

Gedragen deelmobiliteitsoplossingen

Vanuit gemeente Eindhoven is er een concrete vraag om in beeld te brengen hoe deelauto’s nu worden gebruikt en hoe dit aansluit bij de wensen van (potentiële) gebruikers en stakeholders. Hiervoor gaan wij met diverse stakeholders in gesprek en ontwikkelen we een Mobiliteitsatlas. Zo zorgen we ervoor dat de maatregelen in het Actieplan Autodelen aansluiten bij de huidige en toekomstige wensen van gebruikers en stakeholders, zoals woningbouwcoöperaties, ontwikkelaars en ondernemers.

Nick Knoester: ‘We zijn trots op deze opdracht in Eindhoven. Vanuit Over Morgen zien we het slim toepassen van deelmobiliteit als een essentiële stap om steden op een toekomstbestendige manier leefbaar en duurzaam te maken. Daarbij is een goede balans tussen de behoeftes van de eindgebruiker, de markt en de maatschappelijke ambities belangrijk.’

Heeft jouw gemeente ook de ambitie om toekomstgericht en innovatief deelmobiliteitsbeleid te ontwikkelen?


Neem dan contact op met onze adviseur Nick Knoester of Hannah Habekotté.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.