ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Aanpak energiearmoede Rotterdam inspireren andere gemeenten

De sterke pluspunten van de aanpak kunnen ter inspiratie dienen.

24 november 2022
isoleren

De aanpak van energiearmoede in Rotterdam is een enorme uitdaging, want het is de armste stad van Nederland. Deze week maakt het Rotterdamse college van B&W de aanpak bekend. Over Morgen-adviseur Sophie Gunnink is hier de projectleider van. Zij vertelt over de pluspunten van deze aanpak, die ter inspiratie kunnen dienen voor andere gemeenten. 

Gemeente Rotterdam heeft, net als alle gemeenten in Nederland, geld gekregen van het Rijk voor de aanpak van energiearmoede. Voor Rotterdam is dit circa 18.6 miljoen euro. In onderstaande factsheet staan de maatregelen die de gemeente neemt beschreven. 

Factsheet Energiearmoede Rotterdam

Het idee is dat alle Rotterdammers met een laag inkomen en een hoge energierekening gebruik kunnen maken van één of meerdere maatregelen. Daarom kiest de gemeente bewust voor een breed maatregelenpakket, gericht op zowel huurders als kopers en zowel focus op grootschalige als kleinschalige maatregelen. Dit zien wij als de sterkste punten van de aanpak: 

 1. Het maatregelenpakket is opgesteld in samenwerking met lokale partijen
  Hierdoor staan er acties in die specifiek in Rotterdam mogelijk zijn en niet in andere gemeenten. Een voorbeeld is de isolatievouchers bij VvE’s. Omdat de gemeente hierin al jaren samenwerkt met VVE-010, gaat het lukken om zo’n 1.200 VvE’s binnen de gestelde deadline vanuit dit budget te helpen verduurzamen. 
 1. De communicatie verloopt via professionals die inwoners van Rotterdam kennen en vertrouwen
  Bij Over Morgen gebruiken we dit als een belangrijk uitgangspunt in alle plannen van aanpak tegen energiearmoede.  

  Een groot deel van de doelgroep is lastig te bereiken via de reguliere communicatiekanalen van de gemeente. Daarom kiest de gemeente ervoor om de maatregelen onder de aandacht te brengen bij de eigen loketten, zoals de schuldhulpverlening en de sociale partners.

  Dat dit werkt, zien we bij de Energieklussers, waarover de gemeente sinds de start in september alleen communiceerde via de eigen loketten en de sociale partners. Dit heeft al geleid tot zo’n 1.500 aanvragen van precies de goede doelgroep. 
 1. Een deel van het geld is beschikbaar voor (grote) vastgoedbezitters
  Een groot deel van de doelgroep, zo’n 88%, woont in een huurhuis. Er zijn maatregelen die huurders zelf kunnen nemen om hun woning te verduurzamen, maar de grote maatregelen moeten worden uitgevoerd door de eigenaar van de woning. Dit kan een woningcorporatie zijn, maar ook een belegger.

  De gemeente kiest ervoor om ongeveer de helft van het geld beschikbaar te stellen aan woningcorporaties, zodat zij verduurzamingsmaatregelen kunnen doorvoeren waar anders geen geld voor was.

  Mogelijk komen particuliere vastgoedeigenaren ook in aanmerking voor een isolatievoucher, ook al behoren zij zelf niet – maar hun huurders wel – tot de doelgroep.  

Wil je meer weten over de Rotterdamse aanpak? Neem contact op met Sophie Gunnink of kom naar het minicongres energiearmoede op 1 december.  

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.