ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Aan de slag met regionale aanpak deelmobiliteit

Wat is de verwachte regionale vraag naar deelmobiliteit en welke kansen zijn er om vervoersarmoede te verminderen?

16 december 2022
Deelmobiliteit

Deelmobiliteit trekt zich weinig aan van gemeentegrenzen. Integendeel – op de schaal van de regio zijn er juist kansen om deelmobiliteit goed af te stemmen op de vraag naar mobiliteit. Maar welke kansen zijn dat? Wat is de verwachte regionale vraag naar deelmobiliteit en welke kansen zijn er om vervoersarmoede te verminderen? 

Met deze vragen gaat Over Morgen voor de Regio Foodvalley aan de slag. We brengen in beeld wat de regionale visie is van de Foodvalley en met welke aanpak men aan de slag kan. Met een vernieuwende data-analyse maken we de vraag naar deelmobiliteit én de kansen om vervoersarmoede te reduceren inzichtelijk.  

Inzicht met data 

De Regio Foodvalley, die zich uitstrekt van Rhenen via Wageningen en Ede naar Nijkerk, staat voor een flinke woningbouwopgave. Tegelijkertijd zijn er stevige ambities om mobiliteit te verduurzamen. Deelmobiliteit biedt kansen om het mobiliteitsaanbod te vergroenen, verrijken en verbeteren. Maar wat is de vraag precies? Doordat de regio zowel stedelijke kernen, dorpen, landelijk gebied als natuurgebieden bevat, is de vraag naar deelvervoer niet klip en klaar.  

Deelmobilieit

Met data-analyses brengt Over Morgen de vraag naar deelmobiliteit in kaart. Welke bewoners behoren tot de doelgroep van deelmobiliteit? En welke bewoners hebben een hoog risico op vervoersarmoede? Voor deze analyse gebruiken wij de ervaring die we hebben opgedaan in Zwolle en op IJburg. Daarnaast brengen we voor deeltweewielers ook de belangrijkste bestemmingen in beeld. Door te kijken naar vervoersstromen en belangrijke bestemmingen, bieden we inzicht in de potentie van dit soort concepten voor de Foodvalley. 

Regionale kansen 

Een regionale aanpak biedt twee belangrijke kansen: opschaling van het aanbod en verlaging van de drempels om dat aanbod te realiseren. Een groter servicegebied zorgt er voor dat aanbieders schaalvoordelen hebben bij het plaatsen van aanbod. Door tegelijkertijd verbeteringen en harmonisaties toe te passen rondom vergunningen en reguleringen, kan de gehele regio profiteren van een gezamenlijke aanpak.    

Over Morgen is al een tijd bezig met het aanjagen van regionale kansen in de Foodvalley en werkt aan onder meer aan het Regionaal Perspectief Landelijk Gebied. De grootste uitdaging is om in gesprek en verbinding te blijven met alle betrokkenen. We moeten opschieten, maar mensen onderweg niet verliezen. Dat geldt natuurlijk ook voor mobiliteit. 

Contactpersoon

Anne van der Veen

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.