of 60715 LinkedIn

Zet winkelbeleid in de etalage

Monique van Haaf Reageer

Het is niet verkeerd om online te kopen. Consumentengedrag verandert, daar moet je op inspelen. Overijssels gedeputeerde Monique van Haaf pleit onder andere voor een verandering van bestemming van winkels naar woningen. 

Pleidooi voor compactere centra

Kantoren en winkels veroorzaken de meeste leegstand, meldde het CBS onlangs. In de decembermaand, rond Sinterklaas en kerst, laait vaak dezelfde discussie op: hoe bewegen we de consument van online naar de fysieke winkel? Want dat laatste is toch veel beter, je steunt de kleine ondernemer en komt nog eens de deur uit? De vraag is of je dat moet willen: gedrag is niet zo makkelijk te veranderen.

Gemak dient de mens en het is niet verkeerd om online te kopen. Consumentengedrag verandert, daar moet je op inspelen. Met positieve incentives geef je inwoners het juiste duwtje om de stad in te gaan. Daar moeten overheid en markt in investeren. Grofweg zie je een driedeling in het winkelgedrag. Online shoppen, bouw- en meubelmarkten bezoeken aan de randen van steden en dorpen, en het dagje uit, het beleven van een stadscentrum. Van online winkelen ga je nooit de oorlog winnen. En dat hoeft ook niet. Sterker nog, met de vele distributiecentra en goede logistieke infrastructuur is het een belangrijke pijler voor onze economie. Beter investeren we in nieuwe ontwikkelingen die aansluiten bij de huidige winkelbehoefte van inwoners. Retail is meer dan het vroegere stadsbezoek om inkopen te doen bij de Hema, Blokker en V&D. Het is een totaalbezoek aan de aantrekkelijke stad. Aan de unieke stad. Waar elk centrum zijn eigen beleving kent, met eigen winkels, horeca en bouwkundige eigenschappen.

De CBS-cijfers over leegstand zien er voor Overijssel misschien minder slecht uit dan voor andere provincies, het beeld van lege etalages blijft. Daarom zoek ik om mee te denken over de toekomst ook nadrukkelijk toenadering tot vastgoedbeleggers met bezit van panden in onze binnensteden. Want terwijl winkelruimtes leegstaan, zie ik op de woningmarkt de druk enorm toenemen. Cijfers van de provincie tonen aan dat de krapte toeneemt en woningprijzen 18 procent hoger liggen dan de vorige piek in 2008. Een verandering van bestemming -– van winkels naar woningen – komt Overijssel dan ook goed van pas. Dat is in het belang van zowel bewoners als ondernemers. Van overheid en beleggers. We moeten samen zorgen dat er geen gaten vallen en op slimme wijze de winkelgebieden kleiner en compacter maken, andere functies toevoegen.

Daarnaast moeten we voorkomen dat nieuwe bedrijvigheid aan de buitenrand van steden en dorpen de bestaande winkelkernen leegtrekt. Niet met strakke regelgeving, maar onderzoeken hoe vraag en aanbod op juiste wijze op elkaar aansluiten. Natuurlijk is niet alles mogelijk, maar je moet nieuwe ontwikkelingen niet belemmeren. We moeten zorgen voor de juiste winkel op de juiste plek.

Rekening houden met de bestaande ruimte om de kwaliteit van steden, dorpen en ons landschap te behouden. Dat betekent oog houden voor trends, durven te veranderen en beleid onderweg bij te stellen. Maar vooral: ons winkelbeleid veel meer in de etalage zetten. Ik roep het rijk en de markt op om met ons te investeren in retail, om samen nieuwe functies te onderzoeken. Voor een nieuwe balans tussen regels en ruimte. Niet om consumentengedrag te veranderen, maar om vraag en aanbod te matchen. Voor een levendige stad, die uitnodigt om de deur uit te gaan. Gezond voor de consument, gezond voor de markt.

Monique van Haaf is gedeputeerde voor de provincie Overijssel voor Wonen, Ruimte en Retail. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.