of 59130 LinkedIn

Zelf aan de bak

Reageer

Je druk maken over klimaatakkoorden en over wereldleiders die afspraken daarover opzeggen, maar zelf nauwelijks inspanningen verrichten om de wereld om ons heen duurzamer te maken? Dan heb je als overheid geen recht van spreken.

Overheid kan meer doen aan duurzame omgeving

We moeten het niet laten bij woorden alleen, maar daadwerkelijk aan de slag. Wist u bijvoorbeeld dat rijk, provincies, waterschappen en gemeenten samen bijna een derde van alle grond in Nederland bezitten? Dit opmerkelijke gegeven komt uit een onderzoek naar ‘de maatschappelijke kansen van grondbezit van overheden’. Het onderzoek is verricht door Wageningen Enviromental Research, in opdracht van de provincies Limburg en Noord-Brabant.

Dat onze gezamenlijke overheden zoveel grond in eigendom hebben moet ons eigenlijk geruststellen. Immers, het zijn de overheden die dikke nota’s volschrijven met ambitieuze volzinnen over duurzaamheidsdoelen die zij willen realiseren. Over hoe belangrijk het is om de kwaliteit van (drink)water en de bodem te verbeteren en de biodiversiteit te vergroten. Over hoe urgent de transitie naar meer natuurinclusieve vormen van voedselproductie is. En nog veel meer!

Wat blijkt echter? Diezelfde overheden beheren hun eigen gronden bij voorkeur tegen zo laag mogelijke kosten. Of ze verpachten de grond aan de hoogste bieder. ‘Duurzaamheidsdoelen realiseren’?; de afdeling grondzaken van uw provincie of gemeente heeft blijkbaar een andere opdracht.

Het is een klassiek voorbeeld van ‘verbeter de wereld en begin bij jezelf’. Overheden hebben als geen ander de mogelijkheid om, via de gronden die zij in hun bezit hebben, verpachten of in gebruik geven, de realisatie van duurzaamheidsdoelen te beïnvloeden. Je moet het alleen willen.

Laat al die ronkende beleidsnotities, veelal gericht op wat anderen beter moeten doen, in de kast. Verbind vanaf morgen simpele, maar doeltreffende voorwaarden aan het gebruik van jouw gronden – en verduurzaming is een feit!

Stel bijvoorbeeld paal en perk aan het injecteren van mest en het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Om maar eens twee eenvoudig realiseerbare voorbeelden te noemen. Het Groen Ontwikkelfonds Brabant heeft, samen met acht andere Brabantse organisaties (Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, provincie Noord-Brabant, Brabants Landschap en de vier Brabantse waterschappen), het initiatief genomen om het feitelijk gebruik van hun gronden te verduurzamen. De negen stellen niet alleen voorwaarden aan de verpachting of het gebruik van hun gronden, maar bedenken ook nieuwe aanpakken, die bijdragen aan een duurzamer gebruik van de gronden. Voor meer info zie ons inspiratieplatform duurzamegronduitgifte.nl

Een voorbeeld van zo’n aanpak is het certificeringssysteem dat sinds vorig jaar wordt gehanteerd bij de openbare verpachting van grond in de provincie Brabant. Niet langer bepaalt alleen de prijs wie welke gronden krijgt, maar wordt ook stevig meegewogen of de pachter, op bedrijfsniveau, successen behaalt op het gebied van beter waterbeheer, verbetering van de bodemkwaliteit en versterking van de biodiversiteit. Uit een analyse van de uiteindelijke gunning 2017 bleek dat, dankzij de nieuwe werkwijze, aanzienlijk meer percelen zijn verpacht aan ondernemers, die aantoonbaar duurzaam zijn.

Dus volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren: weet u hoe eigenlijk het in uw gemeente of provincie geregeld is? Hoog tijd om op onderzoek uit te gaan! Verbeter de wereld, begin bij jezelf.

Mary Fiers directeur Groen Ontwikkelfonds Brabant

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.