of 60715 LinkedIn

Wacht niet af, begin vandaag met anders werken

Reageer

Veel overheden wachten op het in werking treden van de Omgevingswet, maar of en wanneer deze gaat komen is nog steeds een groot vraagteken. De uiteindelijke Omgevingswet vraagt van de overheden om een nieuwe manier van werken. Met als uitgangspunten minder en overzichtelijke regels, meer ruimte voor initiatieven, lokaal maatwerk en vertrouwen.

Over de richting en de gevolgen voor de praktijk moet – zowel politiek als ambtelijk – het gesprek grotendeels nog gevoerd worden. ‘Minder regels, die bovendien overzichtelijker zijn; dat maakt het wettelijke kader rond de Omgevingswet inzichtelijker voor burgers, ondernemers en overheden. Bovendien maakt deze wet het beheer van en de ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving eenvoudiger’, aldus het rijk

 

Dat is geen eenvoudige opgave, maar wel een mooie uitdaging. De Omgevingswet verlangt van ons dat we als overheden en ketenpartners gaan samenwerken. Maar verschillende overheden en partijen hebben verschillende belangen en verschillende bevoegdheden.

 

Alleen al binnen de provincie is het afstemmen van beleid en plannen een flinke uitdaging. Laat staan dat hierover ook afstemming plaatsvindt met betrokken ketenpartners, zoals waterschappen, gemeenten, de regio en het Rijk. Hoe kan je dan tóch gezamenlijk met alle ketenpartners fungeren als één loket? Eén loket, dat in staat is snel, transparant en dienstverlenend te werken.

 

Vanuit die gedachte is Overijssel met een aantal gemeenten gestart met het experimenteren met zogenaamde Omgevingskamers. Dit is een overlegvorm waarin verschillende partijen tegelijk aan tafel zitten om toekomstige ontwikkelingen, initiatieven en plannen te bespreken. Wie er precies aan tafel zitten, wat er exact wordt besproken en hoe dat is georganiseerd, kan per gemeente en regio verschillen. Wij willen onze ketenpartners uitdagen om die samenwerking zelf ook vaker in een vroeg stadium actief op te zoeken richting andere overheden, ondernemers en bewonersorganisaties.

 

De provincie Overijssel heeft een gids opgesteld als steun in de rug voor gemeenten. Deze gids volgt de kaders en eisen die we bij onze eigen Omgevingsvisie hebben toegepast langs drie pijlers: product, proces en inhoud. Per pijler zijn de keuzes aangegeven die je kunt voorleggen aan je bestuur en organisatie. Dit vereenvoudigt het bepalen van het ambitieniveau voor de Omgevingsvisie. Per pijler geven we ook aan hoe het kader er voor ons als provincie Overijssel uitziet, zowel ter illustratie als toelichting op de stappen die Overijssel genomen heeft voor haar Omgevingsvisie.

 

Daarnaast delen we tips vanuit onze eigen ervaringen. Het doel is om met onze ketenpartners een goed gecoördineerde en afgestemde manier van samenwerken te realiseren, om snel, transparant en dienstverlenend te werken, als één overheidsloket. Hier hebben wij de Omgevingswet niet voor nodig. De essentie van de wet is namelijk niet de veranderende wetgeving, maar een andere wijze van werken en samenwerken. En onze ervaring is: daar kan je nu al mee aan de slag!

 

Monique van Haaf, Overijssels gedeputeerde voor ruimte, grondbeleid en handhaving  

Bert Boerman, Overijssels gedeputeerde voor mobiliteit, water en sociale kwaliteit

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.