of 64740 LinkedIn

Versnippering regelingen zit verduurzaming in de weg

Maartje Brans Reageer

Met de lancering van het Nationaal Isolatieprogramma door minister Ollongren en een budget van 514 miljoen euro, krijgt de verduurzaming van woningen en gebouwen een grote boost. Die versnelling is nodig om de klimaatdoelen te halen en een dreigend gevaar als energiearmoede onder zo’n 550.000 huishoudens te voorkomen. Onmisbaar voor een succesvolle schaalvergroting is dat financiers en lokale overheden hun krachten goed weten te bundelen. Iets wat op dit moment nog te vaak ontbreekt.

Lokale versnippering, een wirwar aan regelingen en onduidelijkheid door een gefragmenteerd aanbod, zijn hinderlijke obstakels. Zeker voor huizenbezitters en VvE’s zijn een belangrijke spil in de energietransitie van de gebouwde omgeving. Het is cruciaal dat zij weten waar ze laagdrempelig en verantwoord terecht kunnen.

 

De energietransitie in de gebouwde omgeving bestaat volgens de trias energetica grofweg uit drie componenten: ten eerste zo min mogelijk energie verbruiken door onder meer goede isolatie. Ten tweede het gebruik van duurzamere energiebronnen voor elektriciteit zoals zonne-energie. Ten derde de overgang van aardgas naar duurzame warmtebronnen zoals een (hybride) warmtepomp. Van de bijna acht miljoen huizen in Nederland moeten er in 2030 anderhalf miljoen woningen goed geïsoleerd en energiezuinig zijn gemaakt.

 

Uit onderzoek blijkt dat ruim driekwart van de Nederlanders bereid is om energiezuiniger te leven. Veel zorgen zijn er wel over de hoge kosten en vaak zijn ze niet (genoeg) op de hoogte van de beschikbare regelingen. Voor huizenbezitters is naast beschikbare subsidies een aantrekkelijke lening voor verduurzamingsmaatregelen interessant om aan mee te doen. Die investering verdient zich namelijk in de meeste gevallen al direct terug door lagere energielasten. Nederland kent hiervoor een aantal betrouwbare en betaalbare landelijke regelingen zoals GreenLoans (dochter van ABN AMRO) en het Warmtefonds. Financiering zou daarom voor huizenbezitters geen argument meer moeten zijn om niet te verduurzamen, want er zijn goede alternatieven om een gebrek aan spaargeld of beschikbare hypotheekruimte te compenseren.

 

Alle lokale initiatieven die verduurzaming willen stimuleren zijn alleen maar aan te moedigen. Stel medewerkers van provincies en gemeenten ook volop in staat hun tijd en energie te richten op de maatregelen die passen bij hun eigen warmtevisie. Laat ze alleen niet onnodig het wiel opnieuw uitvinden door zelf lokale financiële regelingen te ontwikkelen. Door je aan te sluiten op de al breed beschikbare mogelijkheden voor initiatieven op lokaal niveau, creëer je op nationaal niveau meer bekendheid en impact. Niet alleen qua efficiëntie en kostenbesparingen, maar ook als het gaat om een duidelijk zichtbaar aanbod. Bovendien biedt een landelijke inzet van dezelfde regelingen kansen op continue optimalisatie, door gedeelde best practices en lessons learned.  

 

Zo kunnen we met alle betrokken partijen de exponentiële groei mogelijk maken die nodig is om de klimaatdoelen voor de gebouwde omgeving te realiseren. Het is de beste en de snelste manier om wonend Nederland duidelijk groen licht te geven voor verduurzaming.

 

Maartje Brans is bestuurslid bij het Nationaal Warmtefonds

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.