of 60775 LinkedIn

Verbreed debat vliegveld Lelystad

Roel Sillevis Smitt Reageer

Voor- en tegenstanders van vliegveld Lelystad houden elkaar in een houdgreep. Alleen een breder opgezette discussie kan leiden tot vruchtbaar debat én een oplossing waar beide partijen zich in kunnen vinden.

Betrek algemene baten en lasten erbij


De discussie rond de uitbreiding van vliegveld Lelystad zit in een impasse. Voorstanders zien het aantal vliegbewegingen op Schiphol als noodzaak tot opening van het nieuwe vliegveld. Tegenstanders vrezen voor aantasting van natuurgebieden of voor verandering van hun leefomgeving door de geplande aanvliegroutes boven hun woning. Met het verstrijken van de tijd en het toenemen van de intensiteit van de discussie is een oplossing uit zicht geraakt. Het lijkt uit te draaien op een situatie waarbij een partij gaat winnen en een ander zijn verlies moet nemen.

Om dit te voorkomen is herijking van de discussie nodig. Hoe kunnen we een maatschappelijke opgave realiseren door baten en lasten evenwichtig te verdelen? Vanuit het rijk en Schiphol is inmiddels duidelijk: ‘Lelystad’ moet gebruikt kunnen worden als burgerluchthaven. Dat heeft onvermijdelijk effecten op de leefomgeving. Vliegtuigen produceren geluid en stikstof.

Dat zal impact hebben op inwoners en natuurgebieden rond de aanvliegroutes. In ons dichtbevolkte land zijn we enige mate van hinder gewend. Vaak accepteren we dat omdat we weten dat de fysieke leefomgeving benut moet worden voor maatschappelijke en economische activiteiten. En omdat we merken dat er veel voordelen kleven aan leven in ons (dichtbevolkte) land.

De insteek van de huidige discussie over het vliegveld is te beperkt. Burgers willen kunnen beïnvloeden hoeveel dB geluidshinder of stikstof rond Lelystad ervaren mag worden, omdat de leefomgeving daar gezond en fijn door blijft. Bovendien willen zij een leefomgeving die als geheel tegemoetkomt aan behoeften. Nu wordt de discussie gevoerd langs twee assen: de indeling van het luchtruim (de aanvliegroutes) en het aantal vluchten van en naar een vliegveld (in het Luchthavenbesluit). Over de band van het aantal vliegbewegingen wordt een discussie gevoerd over een gezonde en fijne leefomgeving, met als doel: niet te veel geluidsoverlast, een goede luchtkwaliteit en weinig uitstoot van stikstof. Bij het nastreven van een gezonde en fijne leefomgeving spelen echter veel meer belangen een rol dan alleen de effecten van vliegbewegingen.

In de discussie rond de opening van vliegveld Lelystad moeten algemene baten en lasten betrokken worden, om het een constructief gesprek over de kwaliteit van ons leven te maken. Tegenover de nadelen van komst van het vliegveld kunnen voordelen voor bewoners worden gezet: een extra stiltegebied, een upgrade van maatschappelijke voorzieningen, werkgelegenheid op het vliegveld zelf, bescherming tegen andere geluidhinder… Misschien zelfs een lokale verlaging van de ozb? Als de verdeling van dergelijke baten en lasten hoofdonderwerp van de discussie wordt, kunnen overheid en samenleving samen streven naar een aanvaardbaar functioneren van het vliegveld.

De insteek van de huidige discussie over aanvliegroutes en aantallen vliegbewegingen leidt tot verharding. Mijn voorstel is dat een gesprek wordt geopend over de kwaliteit van de leefomgeving en de gewenste ruimte voor milieubelasting. En daarna over de evenwichtige verdeling van de baten en lasten bij gebruik van die ruimte. Dat vergemakkelijkt het bespreken van behoeftes en belangen, wat een constructieve houding van inwoner en overheid zal bevorderen. Opdat de impasse doorbroken wordt!

Roel Sillevis Smitt, adviseur omgevingsrecht bij AT Osborne

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.