of 62812 LinkedIn

Stikstofcrisis: naar een nieuwe balans

Maarten van Vierssen 2 reacties

Te midden van de coronacrisis zouden we de vorige crisis bijna vergeten: de stikstofcrisis. Maar met de harde conclusies van de commissie Remkes is hij net zo snel weer terug. De plannen van het kabinet zijn niet ambitieus genoeg en de natuur is daar de dupe van. In Apeldoorn werken we onverminderd door aan oplossingen voor ons stamkapitaal: de Veluwe. En ik doe een handreiking aan minister Schouten om daar samen voor te gaan staan.

De Veluwe onder druk

Als wethouder van de hoofdstad van de Veluwe voel ik een grote verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor de natuur. Met 100.000 hectare is de Veluwe het grootste aaneengesloten natuurgebied van Noordwest-Europa. De zandgronden liggen op een stuwwal, die duizenden jaren geleden is ontstaan. Bossen en beken, zandverstuivingen, golvende heide en spectaculaire uitzichten over de rivierdalen maken de Veluwe tot een nationaal icoon.

Maar de natuur op de Veluwe staat onder druk en de biodiversiteit is er slecht aan toe. Stikstofdepositie vormt een prangend probleem. De kaart die de overschrijding van de kritische depositiewaarde laat zien, liegt er niet om. De Veluwe tekent zich af als een grote rode vlek midden in Nederland. Die informatie is niet nieuw. We weten het al jaren.

De gevolgen zijn duidelijk zichtbaar. Door verzuring van de bodem sterven eikenbomen af en mezenkuikens breken in het nest hun pootjes. Als gevolg van vermesting veranderen de karakteristieke heide en vennen in bruine grasvlaktes. De natuur is volledig uit balans geraakt. Gaan we op deze voet verder, dan worden bijzondere planten en dieren met uitsterven bedreigd en wordt het rijke landschap een eentonig beeld. Dat mogen we niet laten gebeuren.

 

Natuurwaarde

Door de stikstofcrisis lijken natuur en economie lijnrecht tegenover elkaar komen te staan.

We hebben op de pof geleefd en de Raad van State heeft ons teruggefloten. Vele projecten komen in het gedrang. Allereerst moeten we zorg dragen voor de meest kwetsbare natuur, pas dan kunnen we economische ontwikkelingen vlottrekken. Natuurcompensatie per project, beter bekend als salderen, lijkt een uitweg te bieden. Maar daarmee houden we onszelf in de greep. Het risico is dat natuur een voorwaarde voor economie blijft in plaats van een waarde op zich.

Alleen door de stikstofdeken structureel omlaag te brengen wordt de natuur sterker en kunnen we economische ontwikkeling stimuleren zonder verdere schade toe te brengen. De stikstofcrisis biedt tevens de kans om de economie van Nederland verder, sneller en innovatiever te verduurzamen. Zodat natuur en economie niet langer tegenover elkaar staan, maar hand in hand gaan. Kortom: in deze crisis zijn we op zoek naar een nieuwe balans.

 

Gemeenten aan tafel

Vanuit dit perspectief stemt het pakket van 5 miljard euro, die minister Schouten reserveert voor bron- en herstelmaatregelen, mij hoopvol. Voor de uitvoering leunt de minister echter volledig op de provincies. Voor een effectieve uitwerking is het nodig dat ook gemeenten snel aan tafel komen. Op de Veluwe gebeurt dat al. Daar werken provincie Gelderland, gemeenten, terreinbeheerders en ondernemers volop samen.

Duidelijk is dat een gebiedsgerichte aanpak ook de grootste kans van slagen heeft. Daar waar de belasting van Natura2000-gebieden het grootst is, brengen we de stikstofuitstoot omlaag. We geven agrariërs zonder opvolging de mogelijkheid om hun bedrijf te beëindigen en investeren in de omslag naar duurzame bouw, landbouw, recreatie en verkeer. Al deze ontwikkelingen hebben een uitwerking op het gebruik van de openbare ruimte. En dat is het terrein van gemeenten.

 

Nieuwe balans

De huidige coronacrisis vergt veel van ons. Een van de lessen is dat we samen sterk staan. Zo zie ik dat ook in de aanpak van de stikstofcrisis. Laten we samen op zoek gaan naar een nieuwe balans. Kom langs, ervaar de urgentie en denk mee. Apeldoorn als proeftuin voor de Veluwe en voor Nederland. Wij staan klaar.

 

Maarten van Vierssen is wethouder in de gemeente Apeldoorn

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door V6 op
Stikstofcrisis, tja je kunt alles een crisis noemen. Een papieren crisis vanuit Brussel die ook nog eens door eigen interpretatie tot de kennelijk onhoudbare PAS heeft geleid. En dat leidt dan tot triest en zinloos beleid zoals die omasnelheid op de snelweg. Dat zo'n debiel idee, dat je echt denkt dat daarmee iets wordt opgelost, nog uitgevoerd wordt ook. Het gaat er ook helemaal niet om om de stikstof omlaag te krijgen, maar evenveel te mogen uitstoten voor bouwontwikkelingen. Die zijn wel heilig. Dat zegt genoeg over de ernst van de "crisis".
Door Philip Claringbould (lid werkgroep Landbouw,voedsel en biodiversiteit van D66) op
Op de media lees ik steeds meer over boeren die het roer samen met andere boeren en met goede adviezen uit Wageningen omgooien en de kringloop zoals het Louis Bolkinstituut voor ogen heeft verder uitwerken met hulp van overheden. Het gaat ook om de license to produce op een natuurvriendelijke manier voor onze samenleving, planten en dieren.
Lang leve onze boeren die op natuurvriendelijke wijze de omslag willen maken naar kringloopboer. Ook hoop ik dat dat in de bioindustrie mogelijk is met hulp van onze boeren waar wij trots op zijn en die wij niet kunnen missen bij de produktie van ons voedsel. Alleen met onderling begrip en samenwerking komen wij verder en kunnen zo snel mogelijk stappen gemaakt worden binnen de sectoren om de stikstofcrisis en de effecten daarvan te helpen oplossen.