of 64120 LinkedIn

Snel woning voor statushouder

Reageer

Inzet van leegstaande panden voor het huisvesten van vluchtelingen geldt als lastig. Ten onrechte wordt gesproken over een tijdrovende procedure die nodig zou zijn om de bestemming van panden te wijzigen. Willen is kunnen.

Het mondiale vluchtelingenprobleem vraagt om creatieve oplossingen. In de overvolle opvangcentra speelt concreet de vraag om woningen voor statushouders. Daar kunnen we in elk geval mee aan de slag om te laten zien dat we een steentje willen bijdragen aan menswaardige opvang. In de afgelopen jaren is met succes veel bestaand leegstaand vastgoed getransformeerd naar goede woningen, juist ook in de (sociale) huur. Overheid, instellingen en markt zoeken nog naar nieuwe functies voor enorme hoe­veelheden vergelijkbaar vastgoed.

Opvallend is dat deze oplossing wel door velen wordt genoemd, maar tegelijk als lastig wordt bestempeld. Daarbij wordt vaak onte­recht gesproken over een tijdrovende procedure die nodig zou zijn om de bestemming van panden te wijzigen. Je kunt je al afvragen of dat dan een reden zou moeten zijn om geen energie in transformatie te zetten, je lost immers twee problemen op (leegstand en woningtekort) op die de komende jaren echt nog aan de orde blijven.

Ik ontken niet dat het tijd en creativiteit vergt om goede woningen voor verschillende doelgroepen in bestaande panden te maken. Maar ook hier is dubbele winst aan de orde. De bouwsector, inclusief hun adviseurs, merkt dat de economie aantrekt, maar er is nog voldoende potentieel om een tandje bij te zetten. Daarnaast is kennisontwikkeling over hergebruik van bestaand vastgoed een belangrijk speerpunt dat zo concreet vorm krijgt.

Natuurlijk kost ook het (ver/om)bouwen tijd. De bouwsector heeft in de afgelopen jaren echter diverse methoden voor transformatie ontwikkeld die een zeer snelle realisatie mogelijk maken. Methoden die daarnaast vaak heel flexibele toekomstgerichte oplossing bieden en duurzaam zijn. Die nieuwe woningen blijken een uitstekende aanvulling op de bestaande reguliere voorraad. Dit betekent dus een plus in het aanbod, niet alleen voor statushouders, maar ook voor vele anderen op de wachtlijsten.

Een lange proceduretijd is geen excuus meer. Nieuw gebruik van bestaand vastgoed mag, ook als het om wonen gaat, op basis van actuele wetgeving na een korte procedure (van 6 weken) worden toegelaten. Oók als sprake is van aanzienlijke aanpassing en zelfs uitbreiding van het gebouw. Blijkbaar is dit nog onvoldoende bekend. Natuurlijk moet rekening gehouden worden met reacties uit de omgeving, maar laten we één ding voorop stellen: het gaat om reguliere woningen voor mensen die daar vanuit hun status recht op hebben. Als we ons daar al niet sterk voor willen maken, dan is de oplossing voor het mondiale probleem nog verder weg dan die al lijkt. 

Leo Snel.
De auteur werkt bij Rho adviseurs voor leefruimte

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.