of 59130 LinkedIn

Openbare ruimte is een niet te missen kans voor gezondheidsbeleid

1 reactie

Slimme keuzes in de ruimtelijke planvorming beperken gezondheidsrisico’s en stimuleren een gezonde leefstijl. Zeg niet langer wat goed of fout is, maar biedt keuzes.

 

Ik zie steeds meer gemeenten deze slimme keuzes maken. De openbare ruimte is dan doel en middel tegelijk. Een slim ingerichte openbare ruimte ondersteunt namelijk altijd meerdere beleidsdoelen: gezondheid én klimaatbestendigheid, gezondheid én leefbaarheid, gezondheid én veiligheid. Zo werkt de gemeente Groningen al sinds 2012 aan een beweegvriendelijke openbare ruimte. Een ander voorbeeld is de gemeente Houten. Daar wordt bij het stedenbouwkundig ontwerp maximaal rekening gehouden met de fietser. Voorzieningen in de openbare ruimte kunnen grote gevolgen hebben voor de gezondheid van mensen. Dat besef was de laatste jaren wat weggezakt.

Gemeenten zijn nog niet verplicht gezondheid een prominente plek te geven in hun ruimtelijk beleid, maar burgers accepteren het niet meer als de gemeente onvoldoende rekening houdt met hun gezondheid. Binnen gemeenten zijn schijnbare tegenstellingen verrassend vaak te overbruggen, zeker als partijen vroegtijdig met elkaar om tafel gaan. In de gemeente Utrecht wordt gezondheid expliciet meegewogen in ruimtelijke planvorming, maar daarin is het momenteel wel uniek in Nederland. De ambtelijke projectleiders ervaren meewind van de stevige ambities van hun bestuurders. Zij sturen projectplannen terug als er niks over gezondheid in staat. Dat leidt tot een mindset waarbij het gewoon wordt gezondheid direct te betrekken en wordt er samengewerkt aan gezonde verstedelijking.

 

Afgelopen decennia heeft de overheid steeds verteld hoe je gezond moet leven. Maar mensen kiezen zelf wel wat ze willen. In Utrecht willen ze af van het opgeheven vingertje en het openbare leven zo inrichten dat mensen zélf, als vanzelfsprekend, de gezonde keuzes maken. Omdat het de meest aantrekkelijke is. En dat zou in veel meer gemeenten de insteek moeten zijn. Maak het aantrekkelijk dat mensen hun kinderen lopend naar school brengen, een ommetje maken of met vrienden in het bos afspreken. Zeg niet langer wat goed of fout is, maar biedt keuzes. Mocht de gezondheid van burgers onvoldoende trigger te zijn werk te maken van gezonde keuzes in de openbare ruimte, dan is er altijd nog het kostenaspect. Als je tijdig samen om tafel zit, kan ieder belang zijn plek krijgen. Eventuele extra kosten verdien je terug door uitgespaarde procedures en protesten aan de achterkant van het proces. En dan is de gezondheidswinst nog niet eens meegerekend.      

 

Jos Penninx

Auteur is burgemeester in de gemeente Voorst en voorzitter Vereniging Stadswerk Nederland, de vereniging van gemeenten, bedrijven en professionals rondom ontwerp, inrichting en beheer van de fysieke leefomgeving.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door vink op
Zelfde gefrutsel in de marge als groen aanbesteden, veel maakbaarheidsgedoe en onnodige meerkosten. Gezonde openbare ruimte heet bos en hei, en uiteraard voor de kids speelveldjes die niet door ambtenaren zijn bedacht, vergeten terrein met hoog gras, brandnetels en met geluk wat omgevallen muurtjes..