of 62812 LinkedIn

Onthutsende degradatie van m.e.r.

Jules Scholten Reageer

Het artikel in BB16 over de huidige uitvoering van milieueffectrapportages (m.e.r.) schetst een onthutsend beeld van de degradatie van het beleidsinstrument m.e.r. Daarin blijkt dat er weinig is overgebleven van de oorspronkelijke opzet van m.e.r. In de periode van 1982 tot en met 2002 toen ik werkzaam was bij de commissie m.e.r., waagde geen enkel bevoegd gezag of initiatiefnemer het om een negatief toetsingsadvies van de commissie te negeren. In die tijd bestond ook de (inmiddels afgeschafte) verplichting tot het opstellen van een meest milieuvriendelijk alternatief. Men wist immers dat de goede uitvoering van m.e.r. leidde tot een beter draagvlak in de besluitvorming.

Nederland was ooit een lichtend voorbeeld voor de rest van de wereld voor het uitvoeren van m.e.r. De voorzitters en secretariaatsmedewerkers van de commissie werden uitgenodigd om in vele landen binnen en buiten Europa te vertellen over de effectieve doorwerking van het Nederlandse m.e.r.-systeem in de besluitvorming over plannen en projecten met potentieel negatieve gevolgen voor het milieu en de natuur. Ik vermoed dat Nederland deze eens zo goede reputatie nu grotendeels verspeeld heeft. Het is tijd dat het tij in de degradatie gekeerd wordt. Ik hoop dat het overleg dat de minister van I&W met de commissie m.e.r. zal hebben, zal leiden tot een terugkeer naar de oorspronkelijke betekenis en doorwerking van m.e.r. in besluitvorming.

Jules Scholten, voormalig secretaris/directeur van de commissie m.e.r.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.