of 64204 LinkedIn

Onderwijsinstellingen: omarm de Omgevingswet

Juul Osinga, Martha Bleeker, Renee Nijdam, Roel van Wijk 2 reacties

De Omgevingswet vraagt om nieuwe kennis, andere vaardigheden én de juiste mindset. Daar is een nieuwe generatie ruimtelijke professionals voor nodig. Het onderwijs heeft de cruciale taak deze generatie op te leiden. Wij roepen alle onderwijsinstellingen in Nederland op om de Omgevingswet te omarmen. Geef de Omgevingswet de aandacht die het verdient.

Het huidige omgevingsrecht maakt in 2018 plaats voor de Omgevingswet. Het wetsvoorstel Omgevingswet is inmiddels door de Tweede en Eerste Kamer aangenomen. De Omgevingswet is nodig om beter in te kunnen spelen op maatschappelijke opgaven, zoals de energietransitie en klimaatverandering. De Omgevingswet is daarvoor opgebouwd vanuit een aantal nieuwe bouwstenen, zoals de integrale of samenhangende benadering van de leefomgeving, participatie, samenwerking en vertrouwen tussen partijen en biedt meer speelruimte voor lokaal bestuur en de energieke samenleving.


De Omgevingswet vraagt nu om actie

Een nieuwe generatie ruimtelijke professionals is nodig om ervoor te zorgen dat met de Omgevingswet de fysieke leefomgeving op een goede manier wordt ontwikkeld en beheerd. Alleen zo kan worden bijgedragen aan de realisatie van maatschappelijke en ruimtelijke opgaven. De Omgevingswet vraagt namelijk niet alleen om nieuwe kennis, maar bovenal om andere vaardigheden én de juiste mindset. Studenten en jonge professionals die hier tijdens hun opleiding al ervaring mee opdoen kunnen van grote waarde zijn voor de implementatie van de Omgevingswet in de praktijk.

 

Een aantal onderwijsinstellingen is zich al aan het voorbereiden op de komst van de Omgevingswet. Zij besteden er in de bestaande lesprogramma’s aandacht aan, denken na over de herziening van hun curriculum of zetten studenten in bij praktijkopdrachten waar al met onderdelen van de Omgevingswet wordt geëxperimenteerd.

 

Netwerk Jong Leefomgeving constateert dat dit veel te beperkt gebeurt en roept alle onderwijsinstellingen die zich richten op ‘een van de aspecten van de fysieke leefomgeving’ op om de Omgevingswet te omarmen en er de volle aandacht aan te geven.  Bedenk, voor studenten die nú studeren is de Omgevingswet straks realiteit.

 

Juul Osinga, Martha Bleeker, Renee Nijdam, Roel van Wijk zijn allen bestuurslid van Netwerk Jong Leefomgeving. Het netwerk bestaat sinds 2012 en stimuleert en faciliteert jonge professionals die zich bezighouden met de fysieke leefomgeving om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de Omgevingswet.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Klaartje op
Inwerkingtreding Omgevingswet weer uitgesteld. Nu tot 1-1-2019. Dat is hoopgevend. Komt van uitstel ook afstel? Minister Schultz wil haar vingers er in ieder geval niet meer aan branden.
Door Klaartje op
Gaan we weer: razend enthousiast over een nieuwe wet, die zich nog moet bewijzen. We spreken de jongelingen over een paar jaar, zeg 1 juni 2020, nog wel eens. Kijken of ze nog zo staan te juichen over dit misbaksel van regelgeving.