of 63908 LinkedIn

Omgevingwet: digitaal werken vindt al jaren succesvol plaats

Bert van Dijk 1 reactie

De Omgevingswet schrijft digitaal werken voor. Digitalisering en de overheid, dat gaat niet vanzelf. Evenwichtig nadenken en met elkaar praten luidt het parool, want er zijn twee duidelijke kanten aan het verhaal. Het is complex als het gaat over vergunningverlening, omgevingsplannen, oftewel de overheid als bevoegd gezag. Echter, zij is ook initiatiefnemer. Van stedelijke vernieuwing, een nieuwe woonwijk, van infrastructuur. Daar is digitaal werken al dagelijkse praktijk.

Sommige overheidsorganisaties doen dat al jaren. En met verbluffende resultaten: precies wat de Omgevingswet belooft: transparantie voor burgers, inzicht in bestuurlijke afwegingsruimte, snelle besluitvorming, integraal werken en minder onderzoeken. Dat is nogal wat, denkt u nu. Maar de levendige voorbeelden laten zien dat het kan en dat de gewenste cultuurverandering werkende weg tot stand wordt gebracht. Goed voorbeeld doet immers volgen.

 

Drie voorbeelden

In 2006 moest TenneT met spoed een nieuwe hoogspanningverbinding door de Randstad bouwen, tussen Delft en Zoetermeer: Randstad380kV zuidring. Ze is gestart met het informatie-fundament: alle beschikbare ruimtelijke informatie verzameld en gevisualiseerd. Daarna is TenneT met alle visuele informatie tezamen met 4 ministeries in een spreekwoordelijk hok gaan zitten en einde van de dag (letterlijk!) lag er een startnotitie MER. Twee jaar later lag er een vastgesteld MER, Rijksinpassingsplan, vergunningaanvragen en grondverwervingsdossiers. Het hele proces is digitaal verlopen. Het hele planproces en de interne en externe communicatie werd gevoed door actuele en betrouwbare (visuele) informatie. Inmiddels zijn we 10 jaar verder. Bij TennetTis de planvorming van alle grote projecten inmiddels digitaal.

 

Ook bij provincie Gelderland vindt de planvorming van alle grote infrastructuurprojecten inmiddels digitaal plaats. Maar Gelderland zet de digitalisering ook door naar de bouwfase, met voorbeeldproject Traverse Dieren: 100% met BIM werkend. BIM is de digitalisering van de bouw: Bouw Informatie Model.

 

Actueel praktijkvoorbeeld drie: digitaal werken Gemeente Nijmegen. Hetzelfde team dat eerder de brug 'De Oversteek' bouwde, maakt nu een nieuwe fietsbrug over de Maas tussen Cuijk en Mook. Nu doen zij het volledig digitaal. In een half jaar tijd zijn de ruimtelijke randvoorwaarden bepaald en omgezet in een bestemmingsplan, functionele eisen, scope en een DBM-contract, inclusief alle omgevingscommunicatie.

 

De mens maakt het succes

Wat is het geheim van digitaal werken? Mensen, vakprofessionals, niet louter harde ICT-middelen! Hoe? De overheid heeft al heel veel digitale informatie, er zijn ook ICT-middelen om deze te beheren en uit te serveren. Maar wie beheert de digitale projectinformatie en maakt deze visueel inzichtelijk? Vaak niemand. Je hebt een mens nodig die digitale projectbeheersing voor haar rekening neemt: de projectinformatiemanager, die kan zorgen voor transparantie, integraal werken (alle belangen zijn in beeld), inzicht in bestuurlijke afwegingsruimte, snelle besluitvorming ambtelijk en bestuurlijk, en minder dubbele onderzoeken.

 

Digitaal werken kan al jaren. Laten we het vooral doen. Al die ruimtelijke projecten van de overheid kunnen een mooi voorbeeld zijn.

 

Bert van Dijk is projectinformatiemanager bij PIM.info 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Peter van der Horst (Senior beleidsadviseur RO) op
Als ik zo de voorbeelden tegen het licht houd, is er geen vuiltje aan de lucht, zou je denken. Echter zou wel eens willen weten, aan de hand van concrete voorbeelden hoe digitale ruimtelijke ontwikkelingen in middelgrote- en kleinere gemeente is vorm gegeven.Digitaliseren van bestemmingsplannen is tegenwoordig verplicht echter over het (digitale)proces daaraan voorafgaand, daar ben ik heel benieuwd naar hoe dat in de praktijk is voorgegeven.