of 64231 LinkedIn

Omgevingswet

Reageer

In de special Omgevingswet (BB12) worden de onderwerpen die de Omgevingswet raken op een compacte en overzichtelijke wijze voor het voetlicht gebracht. En daarin schuilt dan tevens het gevaar. De versplintering over de legio onderwerpen heeft tot gevolg dat de met de Omgevingswet gestelde veranderopgave achter de horizon dreigt te verdwijnen.

Alle bij de keten van de fysieke leefomgeving betrokken actoren doen hun dingetje en gaan vervolgens over tot de orde van de dag. In 2019 zal dan de constatering zijn dat het bestemmingsplan omgedoopt is tot omgevingsplan en dat is het dan. De Omgevingswet maakt een nieuwe werkwijze weliswaar mogelijk, maar sluit de oude werkwijze niet uit. En ingesleten paden zijn als olifantenpaadjes; en veranderen is toch voor anderen, nietwaar?

Een gemiste kans als de implementatie langs deze weg van de regeltjes wordt opgepakt. En is het de minister zelf niet die de weg al heeft uitgestippeld? ‘Het succes van de wet is voor 80 procent afhankelijk van de cultuur, en voor 20 procent van de regels’, aldus Schultz. In de terminologie van de 3D’s in het sociale domein dus eerst transformatie en dan transitie. Als ik de vele beschouwingen over de Omgevingswet in ogenschouw neem, dan is het gevaar niet ondenkbeeldig dat de implementatie langs de weg van de regeltjes wordt opgepakt, en het vraagstuk van de cultuur, de veranderopgave wordt overgeslagen. En het kan alleen maar in die volgorde zoals door de minister is aangeven, is mijn opvatting.

Als gemeentelijke overheid wil ik eerst weten wat tot mijn takenpakket hoort in de afbakening naar de samenleving: de kerntakendiscussie. Een terugtrekkende of een andere overheid? Deze discussie zal een vervolg krijgen aan de hand van een discussie over het dualisme: wat is van de raad en wat het college? Langzamerhand kan dan de voorzichtige overstap worden gemaakt naar de regels omdat eerst de fundamentele keuzes in een juiste volgorde zijn vastgelegd. Als dit allemaal bekend is, dan is de vervolgvraag op welke wijze de regels inhoud gegeven wordt: de keuze is tussen algemene regels, via meldingen, naar vergunningplichten en nog veel meer als maatwerkvoorschriften enz.

Hoe anders zijn nu veel van de discussies over de Omgevingswet waarbij de vraag aan de orde is of een gedeeltelijke herziening van een Omgevingsplan tot gevolg heeft dat het hele plan in procedure gaat met als reden dat het een integraal plan is of alleen de feitelijke herziening. De Memorie van Toelichting laat hierover geen twijfel bestaan. En dan mag deze discussie bestempeld worden als de verkeerde discussie op het verkeerde moment. Begin bij het begin, en blijf voorlopig weg bij de regels, hoewel de aandrang groot is.

Wim Tijssen, gemeente Tilburg / Academie voor Openbaar Bestuur 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.