of 63000 LinkedIn

Om uit de wooncrisis te komen moeten corporaties hun rol weer kunnen pakken

Hedy van den Berk 2 reacties

In de aanloop naar de verkiezingen moet het thema woningnood alleen het coronavirus voor zich dulden in het rijtje hot topics bij de kiezer. Een gebrek aan - passende - woningen raakt 300.000 huishoudens. Implementatie van de Actieagenda Wonen - in februari gepresenteerd aan de Tweede Kamer - moet de huidige woningproductie gaan versnellen, waardoor er over tien jaar een miljoen woningen extra zijn. De agenda kwam tot stand door een krachtenbundeling van gemeentes, provincies, ontwikkelaars, beleggers, bouwers en woningcorporaties, maar ook van organisaties als Woonbond, ANBO en Actiz.

Het omarmen van de agenda door politieke partijen blijft vooralsnog uit, want die benadrukken in campagnetijd vooral onderlinge verschillen. Toch laten de partijprogramma’s zien dat er wel degelijk overeenkomsten zijn en consensus is, bijvoorbeeld over thema’s als het afschaffen of hervormen van de verhuurdersheffing en andere verlammende wetgeving. En ook over de behoefte aan het bouwen van een miljoen woningen. Het is zeer te hopen dat partijen na de verkiezingen over hun eigen schaduw kunnen stappen en alsnog inzetten op de agenda. Daarnaast is het cruciaal dat er weer een minister van Wonen komt. Met name waar het gaat om het verbeteren van de financiële ruimte van corporaties en de beschikbaarheid van bouwlocaties is landelijke regie hard nodig.

Maar naast het garanderen van regie op deze thema’s is een fundamentele opdracht van een toegewijde bewindsvrouw of -man vooral het ‘vrijlaten’ van de corporatiesector. Om uit de wooncrisis te komen moet de sector haar rol weer kunnen pakken. Woningcorporaties zijn door Den Haag te lang beschouwd als bijkantoren van de overheid. De werkelijkheid is dat zij maatschappelijke ondernemingen zijn die beschikken over de expertise, ervaring, ambitie en gedrevenheid die hard nodig zijn om de wooncrisis te stuiten en op te lossen. Private organisaties met een wettelijk verankerde bestaansgrond die moeten en willen samenwerken met hogere en lagere overheden en andere partners om kwetsbare groepen te huisvesten en bij te dragen aan het oplossen van leefbaarheidsproblemen.

Laten we ervoor zorgen dat Den Haag en de ruim 300 woningcorporaties in Nederland in 2021 weer partners in wonen worden, zodat zij schouder aan schouder tegen die talloze woningzoekenden kunnen zeggen: samen geven we thuis.

Hedy van den Berk, bestuursvoorzitter Havensteder

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Ambtenaar op
Meer woningen, meer diversiteit, betere afspiegeling van de maatschappij ? Dat is wat de politiek met regelmaat verkondigt. Waarom geldt dat niet voor de omgeving waarin ze zelf wonen ??
In de villa wijken waar meer dan voldoende ruimte is, waar alleen elite, in grote meerderheid blank, wonen, moeten woningcorporaties sociale woningbouw en betaalbaar woningen bouwen. Een deel van de oplossing voor meerdere maatschappelijke problemen.
Door Bart (Beleidsadviseur) op
Mee eens. Nog mooier zou zijn als we niet meer zouden hoeveel bouwen. In Nederland komt er ieder jaar een middelgrote stad bij. Dat willen we niet, dat is niet wenselijk en daar zou het beleid zich op moeten richten. We worden erdoor opgejaagd om dit land steeds voller en voller te proppen.