of 63966 LinkedIn

Maak beheer sexy

Wiebe Oosterhoff Reageer

Vorig jaar heb ik bijna veertig mensen geïnterviewd over de staat van het beheer in ­Nederland. Aanleiding was mijn verbazing over het feit dat de wereld van het beheer zo anders werkt dan de wereld van de ruimtelijke ordening waaruit ik kwam. Ik miste de opinion leaders en het debat in de beheerwereld.

We hebben immers een ingenieurstraditie in Nederland met onze gemalen, ­dijken en waterwegen en we investeren ­jaarlijks miljarden euro’s in het beheer van onze wegen, riolen en openbare ruimtes. 

Een van mijn conclusies is dat we tot de wereldtop behoren als het gaat om het dagelijks beheer van de openbare ruimte. Door ons vakmanschap ligt alles er perfect bij. Maar de beheerwereld kenmerkt zich door ingetogenheid en versnippering. 

 

Er is weinig publiek debat en communicatie. Politiek gezien is beheer weinig sexy.

En dat moet anders. Immers, het grootste vraagstuk in Nederland de komende decennia is de stedelijke transitie. Dit is een veelzijdig onderwerp waar ontwikkeling, beheer en het sociaal domein elkaar tegenkomen: hoe gaan we om met de toenemende druk op de openbare ruimte nu er steeds meer mensen in steden wonen, werken en recreëren?

 

Hoe gaan we om met klimaatverandering, energietransitie en hergebruik van grondstoffen? Welke impact hebben nieuwe technologieën op de stad? Hoe houden we de stad gezond? En hoe gebruiken we de kracht  van de samenleving bij het vinden van ­oplossingen?

Deze vraagstukken dienen zich tegelijk aan, hebben een enorme impact op het stedelijk functioneren en moeten daarom in samenhang worden opgepakt.

 

Beheer is wat mij betreft een van de sleutels bij het zoeken naar oplossingen voor de stedelijke transitie. We bezitten in ­Nederland als overheden voor een astronomisch bedrag aan kapitaalgoederen (zoals wegen, viaducten, rioleringen) die we beheren. Het grootste deel van deze kapitaalgoederen moet in de komende decennia worden vervangen. Hiervoor is geld beschikbaar. ­Iedere vervanging is een kans voor vernieuwing. Veel vraagstukken vragen om hoogwaardige technologische kennis.
Met dit geld én deze ingenieurskennis heeft de beheerwereld de sleutel in handen om concrete oplossingen te vinden voor de nieuwe ‘grote’ vraagstukken. Voorbeelden zijn nieuwe arrangementen voor zelfbeheer, oplossingen voor waterberging of grootschalig hergebruik van grondstoffen uit de openbare ruimte.

 

Dit betekent dat het beheer meer centraal op de agenda moet komen van betekenisvolle partijen als de VNG, het College van Rijksadviseurs en de International Architecture Biënnale Rotterdam (IABR). En dat universiteiten en hogescholen actief onderzoek moeten doen naar de rol van beheer in de stedelijke transitie. Het betekent ook dat de beheerwereld een rol moet claimen in het publieke debat en zichzelf meer op de politieke agenda moet zetten. Er ligt een uitgelezen kans voor lokale bestuurders om met beheer het verschil te maken en het podium te pakken. Het geld is er, de kennis is er én de opgave is er.

Beheerders: kruip uit je schulp!

 

Wiebe Oosterhoff, strategisch adviseur stadsbeheer Almere

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.