of 65101 LinkedIn

Laat ons bouwen

Cees Loggen, Laurens Ivens en Lex Scholten 1 reactie

Het herstel van de nationale economie na de coronacrisis is van cruciaal belang om ons land leefbaar te houden. Eén van de zaken die daarvoor nodig is, is een goede match tussen woningvraag- en aanbod.

De woningnood in Nederland is hoog. Nu al zijn er landelijk ruim 400.000 woningen te kort en die tekorten lopen nog verder op. Aan de slag, zou je zeggen. Maar belemmerende Haagse regels en het ontbreken van investeringscapaciteit bij woningbouwcorporaties maken het onmogelijk om te blijven bouwen aan betaalbare woningen voor vandaag én voor morgen. De Metropoolregio Amsterdam (MRA) luidt de noodklok.

 

Het Rijk verwacht dat de MRA ten minste 20 procent van de landelijke bouwopgave realiseert en vraagt ons om jaarlijks 17.500 woningen te bouwen. Een pittige opgave, want sinds de Tweede Wereldoorlog is de woningproductie slechts één keer boven de 15.000 uitgekomen. Wij zien dagelijks hoe hoog de woningnood is en zetten daarom alles op alles om te bouwen, bouwen, bouwen. De afgelopen drie jaar hebben een recordaantal van vijftigduizend woningen gebouwd en getransformeerd. Gezien de enorme tekorten aan betaalbare woningen én demografische ontwikkelingen, helaas slechts een druppel op een gloeiende plaat.

 

Ondertussen roept het Rijk om een hoge woningbouwproductie, maar confronteert ons met tal van vertragende maatregelen. Maar liefst 175.000 woningen in de MRA komen in gevaar door nieuwe Haagse rekenregels voor het geluid van de luchtvaart. Voor heel Noord-Holland gaat het om 350.000 woningen tot 2030. Het baart ons zorgen dat er in Den Haag kennelijk geen afstemming is tussen de verschillende betrokken ministeries over de consequenties van nieuwe regelgeving voor de bouwproductie. Daarbij opgeteld het aarzelende en onduidelijke kabinetsbeleid ten aanzien van stikstof waardoor bouwprojecten zijn stilgevallen en mensen nog langer op een woning moeten wachten.

 

Begin juli concludeerden drie ministeries (BZK, Financiën en EZ) en Aedes dat woningbouwcorporaties tientallen miljarden te kort komen om te doen waarvoor ze op aarde zijn: bouwen, verduurzamen en de huren betaalbaar te houden. Een simpele rekensom leert dat de 2 miljard die de corporaties jaarlijks tekortkomen, gelijk is aan de verhuurdersheffing die ze als belastingmaatregel aan het Rijk moeten betalen. De corporaties zitten op zwart zaad, en de eersten zakken binnenkort al door de hoeven. Voor ons als MRA geen verrassing. De financiële situatie is zo penibel dat wat vanaf 2024 niet meer door corporaties kan worden gebouwd, in de jaren daarna ook niet meer is in te halen. Ontzettend zuur voor al die woningzoekenden die nu al geen betaalbaar huis kunnen vinden en nog langer moeten wachten.

 

In de Woondeal die tussen het Rijk en de MRA is gesloten, is vastgelegd dat de bouwopgave alleen gehaald kan worden als er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn. Het Rijk beloofde ons tegemoet te komen met maatregelen om de bestaande woningvoorraad betaalbaar te houden; de bereikbaarheid van woonlocaties te verbeteren en ervoor te zorgen dat corporaties over voldoende investeringscapaciteit beschikken. Zonder medewerking van Den Haag redden we het niet langer.

 

Wij hadden dan ook gehoopt dat de minister direct na het onderzoek met stevige maatregelen zou komen. Helaas laat ze het nemen van maatregelen over aan een volgend kabinet en benoemt ze slechts ‘oplossingsrichtingen’. Hierdoor worden we minstens twee jaar in de wachtkamer gezet. Onverantwoord uitstelgedrag gezien de enorme woningnood en de noodzaak om financieel deugdelijk beleid te voeren. De regeling waarmee het Rijk corporaties onlangs een korting op de verhuurderheffing aanbood om betaalbare huurwoningen te bouwen, is zwaar overtekend. Een teken aan de wand: het is vijf voor twaalf is voor de corporaties. Incidentele heffingskortingen zijn niet genoeg, dit structurele probleem vraagt nú om een structurele oplossing.

 

Regel het nu

Talloze onderzoeken heeft het Rijk laten uitvoeren die bevestigen dat er nú actie nodig is. Het is de hoogste tijd voor structurele investeringen en maatregelen die de bouw stimuleren in plaats van frustreren, zodat er voldoende, betaalbare en duurzame woningen in onze regio gebouwd kunnen worden. Wij roepen de minister op om dit nog in haar kabinetsperiode te regelen. Zodat de verpleegkundigen, politieagenten en anderen die in onze regio cruciale functies uitoefenen in de buurt van hun werk kunnen wonen, en voor onze regio behouden blijven.

 

Gedeputeerde Cees Loggen (provincie Noord-Holland)

Wethouder Laurens Ivens (gemeente Amsterdam)

Wethouder Lex Scholten (gemeente Diemen en voorzitter woonoverleg MRA)

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door wouter krijbolder (werkvoorbereider Den-Bosch) op
en maak van dat bouwvolume een gegeven percentage in houtbouw waar de voordelen als een paal boven water staan: houtbouw is goed voor CO2-opslag, geeft minder stikstof, veel minder rijdbewegingen naar de bouwplaats want prefab, fijner woonmilieu. Zeg 10%, dat geeft gelijk de houtbouwers een kans goedkoper te gaan werken door schaalvoordelen. Daarbij is het gewoon mooi, van binnen en van buiten! Een win-win-win situatie dus.