of 59179 LinkedIn

Kwaliteit voorop bij privatiseren bouwtoezicht

Reageer

De bouwsector kan meer verantwoordelijkheid nemen voor het leveren van kwaliteit. Dat hebben we in Deventer laten zien. 

Op dit moment is de gemeente verantwoordelijk voor toetsing en toezicht op de kwaliteit van een bouwwerk. Met het nieuwe wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor de bouw, wordt deze rol overgenomen door marktpartijen. In het wetsvoorstel mogen marktpartijen geen enkel belang hebben bij het werk dat wordt uitgevoerd. Volgens mij zorgt het voorstel voor privatisering van het bouwtoezicht alleen maar voor meer regeldruk en kosten. Het doel van het wetsvoorstel was juist dit te verminderen.

 

Volgens het wetsvoorstel moet op ieder werk onder private kwaliteitsborging een onafhankelijke kwaliteitsborger aanwezig zijn die een minimaal aantal inspecties moet uitvoeren

Eind van het liedje is dat de bal voor groot deel bij de opdrachtgevers komt te liggen en niet bij de bouwbedrijven, die eigenlijk als een huis zouden moeten staan voor de kwaliteit van het gehele op te leveren bouwwerk. Bovendien is de opdrachtgever kind van de rekening. Hij mag voor iedere toezichthouder de beurs trekken.
 

Het wetsvoorstel stelt dus vraagtekens bij de onafhankelijkheid van marktpartijen en zadelt opdrachtgevers op met rompslomp en kosten. Het biedt geen passende vervanging voor het gemeentelijk toezicht. Kan dit anders?


In Deventer vinden we dat bouwers en opdrachtgevers samen verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van een bouwwerk. Met bouwers hebben we het handboek Erkenningsregeling Kleine Bouwwerken opgesteld. Daarin zijn risicovolle zaken vastgelegd. Tijdens de bouw en ook achteraf is het zo helder of het bouwwerk voldoet aan de technische voorschriften uit het bouwbesluit. Ook een onafhankelijke toezichthouder heeft hiermee een helder toetsingsinstrument.


Het samenstellen en naleven van het handboek legt meer verantwoordelijkheid bij de bouwbedrijven. Daar ben ik van overtuigd. Het maakt de bouwers bewuster, bijvoorbeeld als het gaat om de controle van alle stappen in het bouwproces. Laat de bonnetjes maar zien.


Het is goed dat minister Blok erkent dat het huidige systeem niet werkt en dat hij hier nu werk van maakt, maar de politiek is nu aan zet om nog eens kritisch naar het wetsvoorstel te kijken. Er zit zoveel meer in. Want als we gaan privatiseren, laat het dan leiden tot meerwaarde en kwaliteit.

 

Liesbeth Grijsen
Wethouder Deventer

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.