of 60715 LinkedIn

Klimaatbossen? Bamboe-akkers!

Johan Bakker en Marijn Gerts Reageer

Je kunt wel klimaatbossen aanleggen tegen de stikstofuitstoot, maar het duurt erg lang wil het bijdragen aan het oplossen van de problematiek. Met de aanplant van bamboe is er sneller resultaat. 

Strijd tegen stikstofuitstoot

Een maatregel tegen de stikstofuitstoot is de aanleg van klimaatbossen. Het kabinet kwam er in oktober mee. De Kamermotie Van der Lee ter bevordering van het gebruik van duurzaam hout, die op 6 november werd aangenomen ligt in het verlengde ervan. Het duurt zeker vijftien jaar voordat een boom volwassen wordt. Dat duurt dus erg lang wil het bijdragen aan de stikstofproblematiek en CO2-klimaatdoelen.

Beter is de teelt en toepassing van bamboe. Het is de snelst groeiende plant ter wereld en kan al na vier jaar worden geoogst. Er zijn soorten die tientallen meters hoog worden. De groeicyclus van bamboe herhaalt zich zonder herplant. Bijkomend voordeel: de plant is simpel te begrenzen leert de praktijk. Er zijn al decennia meerdere terreinen in Nederland met bamboe. Ze woekeren niet. Bovendien kan bamboe op korte termijn worden aangeplant.

Er zijn meer voordelen: bamboe bindt sneller CO2 en stikstof en veel meer CO2 dan Europees zachthout. Het is een mooi circulair bouwmateriaal. Nu wordt bamboe nog massaal geïmporteerd uit Azië. De EU importeert voor 650 miljoen euro aan bamboe en is veruit de grootste importeur ter wereld. Zelfs inclusief transport van de bamboe uit Azië is het een netto CO2-binder. Binnenlandse teelt van bamboe zal uiteraard ruimte innemen, maar heeft geen negatieve ecologische implicaties, zoals het gebruik van pesticiden en kunstmest. Dat maakt bamboe ook interessant voor akkergronden met slechte groeiomstandigheden.

Waterschap Rivierenland doet een verkennend onderzoek naar het gebruik van bamboe als golfremmer of taludbeschermer voor de veiligheid van de dijk (building with nature). Tegelijk onderzoekt het waterschap of bamboe kan bijdragen aan haar klimaatdoelen. Bamboe kan bijvoorbeeld op steunbermen van de dijk worden geteeld. Het planten van bamboe daar komt sowieso niet in conflict met een veilige dijk, omdat het de stabiliteit niet beïnvloedt. In potentie is er 300 hectare aan steunbermen, genoeg voor 3.600 ton CO2 per jaar. Het zou een goede stikstofcompensatie kunnen zijn voor dijkverbeteringen, die gepaard gaan met grondtransport en andere werkzaamheden.

In ons hoofdkantoor uit 2008 zijn veel wanden, vloeren en balies van bamboe. Met het bedrijf Bambooder wordt nu gekeken welke toepassingen in de waterbouw als eerste van bamboecomposiet kunnen worden gemaakt. Naar aanleiding van het Actieplan Bos en Hout (2016) wordt gesproken over bosinplant van 50.000 tot 100.000 hectare landbouwgrond. Stel nu dat in plaats van bos wordt gekozen voor bamboe-akkers, dan worden (beleids)doelen voor stikstof en CO2 minstens twee keer zo snel gerealiseerd dan met een klimaatbos. Bij 100.000 hectare bamboeakker wordt jaarlijks 1,2 megaton vastgelegd en een veelvoud aan stikstof in vergelijking met productiebos. Voor 2030 resteren landelijk nog enkele tientallen megatonnen CO2 die extra moeten worden bespaard. Bamboe kan erin op tijd bijdragen.

De bamboe-akker groeit sneller dan een klimaatbos en heeft dus ook een aantrekkelijke businesscase. De circulaire economie wordt bevorderd met het sluiten van regionale kringlopen (teelt en gebruik). Het planten van klimaatbossen is een maatregel met effect op de lange termijn. Bamboe is op kortere termijn doelmatiger voor de reductie van CO2 en stikstof.

Johan Bakker werkt bij Waterschap Rivierenland aan innovaties.
Marijn Gerts is afstudeerstudent Land- en Water Management, Van Hall Larenstein.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.