of 63372 LinkedIn

Klimaatambities halen? Stel de bouw meer eisen

Erik Segers en Bernard Smit Reageer

Om de klimaat ambities van de bouwsector waar te maken is innovatie cruciaal. Het innovatie tempo in de bouwbranche is echter nog veel te laag. Provincies en gemeenten kunnen helpen het tij te keren door innovatie in de sector veel sterker aan te jagen.

Vanwege het Klimaatakkoord staat de bouw een enorme transitieopgave te wachten. Voor de infrasector betekent dit in 2030 50 procent minder gebruik van primaire grondstoffen (ProRail en RWS) en klimaatneutrale rijks-infraprojecten (RWS). Veel provincies en gemeenten volgen een vergelijkbare lijn. Daarbij stelt De Bouwagenda dat tenminste 30 procent productiviteitsstijging en kostenbesparing moet worden behaald, onder andere door radicale innovatie. Want als de kosten niet substantieel omlaag gaan, zijn veel ambities simpelweg niet betaalbaar. En juist het innovatietempo is in de bouwbranche nog veel te laag.

Infrabouwers zijn grotendeels afhankelijk van overheden en werken sterk vraaggestuurd. Ze bevinden zich daarbij in een markt met veel concurrentie en hebben vooral aandacht voor reguliere projectsturing en innovatie binnen het eigen productieproces op basis van de vooraf vastgestelde uitvraag. Infrabouwers moeten veel sterker uitgedaagd worden om productiviteitssprongen te maken. En daarvoor hebben aanbestedende diensten van overheden een belangrijke sleutel in handen.

Dit vraagt een cultuurverandering. Overheden bieden nu veel te weinig ruimte aan innovaties. Aanbesteding- en projectteams krijgen geen prikkel mee vanuit hun bestuursorganisatie. Het uitsluiten van alternatieven in aanbestedingen is standaard. De behoefte aan standaardisatie en optimalisatie van het beheer is dominant en de angst voor risico’s in de vorm van gevolg- of imagoschade door innovaties is groot. Hierdoor is de vraag naar bewezen standaardoplossingen dominant. En dan krijg je per definitie wat je al kreeg.

Met elkaar kunnen we dit ombuigen door actief op zoek te gaan naar innovaties en sneller de toepasbaarheid in de praktijk mogelijk te maken. Want dan wordt innovatie voor infrabouwers een belangrijker instrument om concurrentiekracht en meerwaarde te laten zien. En investeren zij sneller mee in deze ambities. Hoe we dit bereiken? Door ambities themagericht als uitdaging centraal te stellen in living labs. Dit zijn proeftuinen voor experimenten met innovaties in de praktijk. En stel die proeftuin open voor een mix van kansrijke innovaties van meerdere aanbieders.

Daarmee zijn we er nog niet. Er moet meer ruimte komen voor innovatie in projecten. Zo komt het tot opschaling van innovaties en het oogsten van de voordelen ervan. Dit kan worden ondersteund door innovatie-toetsteams in het leven te roepen. Naar analogie van het CROW-asfaltkwaliteitsloket of het Expertise Netwerk Waterveiligheid, beoordelen toetsteams de marktrijpheid van innovaties die in de living labs zijn gerealiseerd. Dat verlaagt de drempel om meer en sneller op een beheerste manier innovaties op te schalen die nu geen kans krijgen. Opdrachtgevers kunnen dit soort criteria stellen aan alternatieven die gegadigden willen aanbieden.

Met het huidige tempo gaan we de ambities niet halen. We moeten samen op zoek naar innovaties en versnellingsmogelijkheden in de markt. Juist publieke infra-opdrachtgevers hebben de sleutel in handen. Wij dagen de VNG en het IPO uit om hun leden op te roepen hiermee aan de slag te gaan. We gaan graag het gesprek aan om expertise te delen en ideeën hierover uit te wisselen.

Erik Segers en Bernard Smit, contractmanager en innovatiemanager bij Dura Vermeer divisie infra

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.