of 59250 LinkedIn

Keerzij graf in natuur

Reageer

Een graf in de natuur is mooi. Er is ook geld mee te verdienen voor de aanbieders. Nadeel is dat er een kannibaliserend effect vanuit gaat op de bestaande begraafplaatsen.

Begraven in de natuur is een trend, maar het moet geen wildgroei worden, staat in het artikel ‘Goudmijn natuurgraf’ in Binnenlands Bestuur van 6 november 2105. Daarom stelt de provincie Gelderland voorwaarden voor het aantal graven per hectare en worden nieuwe plannen strenger beoordeeld waarbij men rekening houdt met  toekomstige planologische ontwikkelingen. Een welkome ontwikkeling die door alle provincies navolging verdient.

Ook Natuurmonumenten ziet een trend en heeft daarom een samenwerkingsovereenkomst getekend met de Stichting Natuurbegraven. Daarnaast zijn andere particuliere ondernemers, recreatieschappen en natuurbeheerdende organisaties bezig met nieuwe plannen. Prima dat er ruimte is voor marktwerking, maar wat provincies en gemeenten zich onvoldoende realiseren is dat ze met een te veel aan marktwerking hun eigen graf graven.

De actualiteit is dat de traditionele gemeentelijke begraafplaatsen overal in het land in ernstig financieel weer verkeren. Het aantal begrafenissen neemt al jaren af ten koste van crematies en nu komt natuurbegraven daar nog bij. Gevolg een verdergaande daling van inkomsten en een niet sluitende exploitatie. Door de jarenlange lobby van de crematoriumwereld met de stelling dat begraven duurder is dan begraven, hebben algemene begraafplaatsen marktaandeel verloren. Door de nieuwe hype van natuurbegraven als het summum van lijkbezorging verliezen ze een nog groter aandeel.

Waarom zou je als gemeente meewerken aan bestemmingsplanwijzigingen en vergunningverlening die ten koste gaan van een gezonde exploitatie van de eigen begraafplaatsen? Heeft kortzichtig korte termijn denken niet de overhand?

Privatisering van de eigen begraafplaatsen maakt geen kans, omdat er geen belangstellenden zijn voor verliesgevende activiteiten. Sluiting is veelal ook niet aan de orde omdat de Wet op de Lijkbezorging gemeenten verplicht zorg te dragen voor lokale lijkbezorging. ­Bovendien rust na sluiting nog voor tientallen jaren de verplichting voor onderhoud en beheer. Hoe ga je dat financieren als er geen inkomsten meer zijn?

Word wakker, gemeenten in Nederland! Gemeentelijke begraafplaatsen zijn het waard behouden te worden, vanwege hun publieke functie als gedenkplaats, maar ook vanwege hun grote cultuurhistorische waarden en hun bijzondere ecologie en natuurwaarden. Investeer daarom in de prachtige natuurlijke en historische gedenkparken die er al zijn. Ontwikkel zelf potentiële natuurwaarden op de eigen begraafplaatsen en speel actief in op vraag en aanbod. Leer van de populariteit van natuurbegraafplaatsen, waarbij het meestal niet gaat om het totaalconcept. De een wil meer keuze vrijheid, de ander een graf dat nabestaanden niet belast met onderhoud of een grafrecht voor onbepaalde tijd. Speel daar op in, toon ondernemerschap en zet vraagtekens bij die zogenaamde nieuwe ontwikkeling van natuurbegraven, vaak vlakbij een bestaande begraafplaats. Ook op een natuurbegraafplaats heeft een nabestaande behoefte aan het markeren van een eigen individuele plek. Het is oude wijn in nieuwe zakken!

Marie-Louise Meuris (zelfstandig funerair adviseur) en Wim van Oort  (Van Oort & Ros – Partners bij begraafplaatsontwikkeling en gedenkparkondernemerschap)

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.