of 64120 LinkedIn

Is een wethouder in Noordwijkerhout te benijden?

Reageer

Editie 10 van Binnenlands Bestuur begon met de zin: “Je zal maar woonwethouder zijn in een gemeente als Noordwijkerhout…”. Een korte omschrijving van onze gemeente volgde en deze was bepaald positief, en terecht. Maar de eerste zin suggereert dat ik niet te benijden ben, hetgeen veroorzaakt zou worden door het moeilijke vraagstuk van het huisvesten van statushouders.

De opgave, die ook Noordwijkerhout opgelegd krijgt, is inderdaad niet eenvoudig. In het najaar van 2015 vond bijna de voltallige gemeenteraad dat onze gemeente versneld statushouders moest opnemen, luisterend naar de noodkreet van het COA. De gemeenteraad had bovendien de voorkeur voor gezinnen, gezien de samenstelling van onze gemeente. Diverse suggesties, ook vanuit de samenleving, zijn door ons onderzocht.

Bijvoorbeeld het aanpassen van een oud verzorgingstehuis, waarin zo mogelijk tijdelijk statushouders konden worden gehuisvest. Onder meer omdat de kosten voor deze verbouwing zeer hoog bleken, is uiteindelijk gekozen voor het huisvesten van deze mensen in woningen die op de nominatie stonden verkocht te worden. Je zou denken dat dit dus geen verdringen oplevert, al het gaat natuurlijk enigszins ten koste van het investeringsprogramma van de woningstichting. Tot op heden hebben wij de grootte van de vrijgekomen woningen en de ons toegewezen gezinnen goed kunnen matchen. Ook hebben wij eenmalig een woning aangepast door hier meer kamers te realiseren. Overall betekent het, dat een kleine 10 procent van de mutaties binnen het sociale woningbouwbestand wordt ingevuld door statushouders. Over financiële compensatie zijn de gemeente en de woningcorporatie het eens geworden.

Dit alles heeft ertoe geleid dat Noordwijkerhout meer statushouders heeft kunnen huisvesten dan het rijk ons opdroeg voor de 1e helft van 2016. Dit is een mooi resultaat, maar wij zullen ons best moeten blijven doen. Meer mensen zullen in de nabije toekomst hun toevlucht zoeken in een veilig Nederland. En ik realiseer me ook dat de situatie in Noordwijkerhout positief verschilt met andere gemeenten, denk aan schaal en aantallen.

Als laatste wil ik meegeven dat het huisvesten van statushouders niet alleen een kwestie is van ‘bakstenen’ maar ook van integratie. Deze mensen moeten zich thuis kunnen voelen; werk en onderwijs zijn minstens zo belangrijk. Een samenleving kan dit oplossen en in dorpen als Noordwijkerhout en De Zilk, een zeer betrokken samenleving met veel vrijwilligers en een rijk verenigingsleven, gaat dit goed. Als wethouder in Noordwijkerhout ben je dus zeker wel te benijden.

Henri de Jong, wethouder in Noordwijkerhout

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.