of 59318 LinkedIn

Gemeenten kunnen verstoring woningmarkt door asbest voorkomen

Hans van der Ploeg Reageer

Huizen met asbestdaken worden steeds moeilijker verkoopbaar zonder prijsconcessies. De komende jaren gaat onduidelijkheid over de aanwezigheid van asbest en de kosten voor en overlast van sanering het onderhandelings- en verkoopproces steeds meer verstoren. Zowel verkopers als kopers ondervinden hier hinder van. Collectieve hulp bij asbestsanering kan veel problemen voorkomen. Gemeenten kunnen hierbij een belangrijke faciliterende rol spelen.

Volgens het ministerie van Infrastructuur en Milieu bevindt zich in Nederland 120 miljoen vierkante meter aan asbestdaken. Met ingang van 1 januari 2024 is het verboden een dak te hebben waarin asbest is verwerkt. De komende jaren moeten huiseigenaren, bedrijven, agrariërs en overheden hun daken laten saneren om aan deze regelgeving te voldoen. Sinds 1 januari 2016 is een subsidieregeling van kracht om huiseigenaren te stimuleren hun daken asbestvrij te maken. Zo’n 580.000 woningen uit met name de jaren 60, 70 en 80 hebben een dak waarin asbest is verwerkt.

 

De aanwezigheid van asbest is echter voor zowel kopers als verkopers niet altijd even duidelijk, waardoor kopers met een onverwachte kostenpost kunnen worden opgezadeld. Bovendien is de urgentie voor sanering bij woningeigenaren nu nog niet hoog. Zij voorzien niet dat een mogelijk verkoopproces de komende acht jaar steeds moeilijker wordt als er sprake is van een asbestdak. De huizenmarkt dreigt te worden verstoord als financiële en organisatorische obstakels bij de verwijdering van asbestdaken tot ongewenst uitstelgedrag bij woningeigenaren leidt.

 

Een asbestsanering doe je er niet even tussendoor en is kostbaar. En bij een rijtjeswoning kan een sanering redelijkerwijs alleen goed worden uitgevoerd als alle eigenaren in een huizenblok meedoen. Gemeenten kunnen een collectieve aanpak faciliteren en particulieren begeleiden in het aanbestedings- en saneringsproces, waardoor het probleem van asbestsanering straat voor straat, wijk voor wijk kan worden aangepakt.

 

Collectieve Lokale Asbestsanering

VBO Makelaar pleit ervoor dat gemeenten speciaal voor de woningmarkt Collectieve Lokale Asbestsaneringsprojecten (CLAP) opzetten. Met hulp van gemeenten kunnen daken zo collectief asbestvrij worden gemaakt. Huiseigenaren worden met zo’n gezamenlijke aanpak gestimuleerd en geholpen hun daken sneller te laten saneren. Zo blijft het wel of niet hebben en laten verwijderen van een asbestdak ook niet boven de woningmarkt hangen. Bij het collectief inkopen van asbestinventarisaties, asbestsaneerders en nieuwe dakbedekking daalt de prijs per dak en dat is aantrekkelijk omdat de subsidieregeling de kosten van saneren niet volledig dekt. Het zal twijfelende uitstellers over de streep trekken. Er wordt immers een hoop organisatorische rompslomp uit handen genomen. Ook als een dak bij verkoop nog niet is gesaneerd, heeft de koper de zekerheid van de CLAP.

 

De gemeente moet op verzoek van een woningeigenaar, die bijvoorbeeld voornemens is zijn woning te gaan verkopen, een CLAP opzetten. Omwonenden worden door de gemeente aangeschreven en ontvangen toegang tot een afgeschermde website, waarop de betreffende straat of wijk kan inschrijven op een CLAP. Vervolgens wordt de asbestsanering straatsgewijs uitgevoerd en voldoen de woningen ruimschoots op tijd aan de nieuwe regels. Hiermee wordt een bulk moeilijk te verkopen huizen -met asbestdak- voorkomen.

 

Hans van der Ploeg is directeur van brancheorganisatie VBO Makelaar

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.