of 59250 LinkedIn

Gaan gezinnen de stad uit?

Reageer

Op basis van cijfers van het Kadaster wordt in BB19 geconcludeerd dat gezinnen nog steeds de stad uitgaan. 'De resultaten lijken in contrast te zijn met de bevindingen die het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) dit voorjaar publiceerde in het rapport De stad: magneet, roltrap en spons',  aldus de auteur. De analyses van het Kadaster geven volgens BB een heel ander beeld dan het PBL-rapport. Als onderzoekers van het PBL zien wij juist veel overeenkomsten tussen wat uit de cijfers van het Kadaster/RIGO blijkt en wat wij hebben waargenomen.

De tegenstelling die BB suggereert is dan ook niet op zijn plaats. Er is wel een verschil in wat wordt verstaan onder ‘de stad’: het Kadaster gaat uit van de binnensteden; het PBL gaat uit van de gemeentegrenzen. In feite gaat het hier om hetzelfde verschijnsel. In het stuk staat dat gezinnen nog steeds een ruime en betaalbare woning in een groene en veilige omgeving voor hun kinderen zoeken. Vroeger moesten ze daarvoor naar de groeikernen, maar sinds het groeikernenbeleid eind jaren tachtig werd beëindigd en uitbreidingswijken voortaan bij de steden zelf moesten komen (Vinex) “blijven gezinnen binnen de uitgedijde gemeentegrenzen van de stad.” 

De constateringen van het PBL zijn gelijkluidend: gezinnen trekken minder dan voorheen naar de gemeenten aan de randen van de stad (waaronder de groeikernen), nu er meer mogelijkheden zijn voor gezinnen om binnen de stadsgrenzen een woning te vinden: PBL: “Tegenwoordig kiezen stellen er vaker voor om in de stad te blijven en daar hun kinderen te krijgen. Waarschijnlijk is dat voor een deel te wijten aan de economische crisis waardoor stellen mogelijk hun verhuiswens uitstellen. De mogelijkheden in de stad te blijven wonen zijn ook verbeterd door meer eengezinswoningen en kindvriendelijke wijken in de stad en aan de rand van de stad.”

Maar zelfs daarbij geven we aan dat het goed mogelijk is dat vele gezinnen hun (suburbane) verhuiswens de komende jaren gaan inhalen en op zoek gaan naar een woning in de stedelijke randgemeenten waar ze meer vierkante meters voor minder euro’s kunnen krijgen. De analyses van zowel het PBL als het Kadaster laten zien dat het beleid uit de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening zijn effect heeft gehad. De tegenstelling die BB suggereert tussen de analyses van het PBL en het Kadaster is er niet.

Frank van Dam, Dorien Manting, Andries de Jong, PBL.

Lees het artikel uit Binnenlands Bestuur nr. 19 hier

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.