of 63908 LinkedIn

Elk jaar een Omgevingsraad?

Sietze van Hemmen Reageer

De Omgevingswet treedt in 2019 in werking en houdt gemeenten nu al behoorlijk in zijn greep. Opvallend is dat gemeenteraden deze nieuwe wet ‘claimen’ en van mening zijn dat ze aan de slag moeten met de Omgevingswet. Grote kans dat dit komt doordat de wet de burgers en bedrijven centraal stelt en meer keuzevrijheid voor lokale overheden proclameert. Maar wat te doen voor de raad als de Omgevingswet in werking is getreden?

Hoe kan het hoogste orgaan in de gemeente zijn rol in het omgevingsbeleid dan het beste vormgeven? Door het proces van de ruimtelijke ordening binnen de gemeente in een heldere planning & control cyclus te gieten. Het doel van de Omgevingswet omschrijft de paradigmawisseling immers als volgt: van bescherming van de fysieke leefomgeving via een werende benadering van activiteiten, naar een beleidscyclus waar de continue zorg voor de kwaliteit van de fysieke leefomgeving centraal staat en ruimte ontstaat voor ontwikkeling.

 

De opvolger van het bestemmingsplan, het Omgevingsplan, is bij uitstek geschikt voor deze voorgestelde beleidscyclus. De bekende tienjaarstermijn is met de Omgevingswet is niet voor niets niet meer van toepassing op het Omgevingsplan, de wetgever veronderstelt dat het volledig digitale Omgevingsplan dynamisch meebeweegt met beleidswijzigingen in het fysieke domein.

 

Een planning & control cyclus voor de fysieke leefomgeving betekent concreet dat naast de bekende Begrotingsraad er ook een Omgevingsraad komt waarin de gemeenteraad het omgevingsbeleid vaststelt. Het betekent dat de uitvoering van het vastgestelde omgevingsbeleid regelmatig wordt geëvalueerd en gecontroleerd net zoals de Jaarrekening dit mogelijk maakt in de financiële p&c cyclus. Door een heldere planning & control cyclus te ontwerpen voor het fysieke domein kan de raad de kaderstellende en de controlerende rol nog beter waarmaken.

 

Sietze van Hemmen is raadslid in Steenwijkerland

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.