of 60220 LinkedIn

Discussie over alcohol overschaduwt retailvernieuwing

Reageer

Een winkel is al lang geen plek meer om alleen spullen te kopen. Je kunt er een kopje koffie drinken, een hapje eten, je kleren wassen of spullen laten repareren. Grenzen vervagen, niet alleen tussen horeca en detailhandel, ook tussen detailhandel, dienstverlening, ambacht en leisure. Dit is de trend van blurring.

Met nieuwe trends rijzen nieuwe vragen. Onder meer over ruimtelijke ordening en regelgeving. Bij blurring zien we dat deze discussie nu te veel gaat over het schenken van alcohol. Dat is jammer en helpt ondernemers niet.

 

Met alcohol raak je natuurlijk serieuze zaken als volksgezondheid en openbare orde. Vooral in horeca-uitgaansgebieden heeft de overheid een plicht de orde te handhaven en kan regulering nodig zijn. Het ‘alcoholvraagstuk’ moet daarom niet worden overgeslagen. Wat ook niet moet is dat de discussie de werkelijke vernieuwing in de weg staat. En dit gebeurt. We zien overheden en marktpartijen de lastige ‘alcoholdiscussies’ vermijden.

 

Nieuwe retailconcepten worden bijvoorbeeld met een traditionele starre invalshoek getoetst. Alles wordt over een kam geschoren en onder de noemer van alcohol-blurring geplaatst. Vervolgens wordt niet meer met een open blik naar vernieuwende initiatieven gekeken. Initiatieven stokken, ondernemers zijn teleurgesteld en haken af.

 

In 2016 is de pilot ‘Verlichte regels winkelgebieden’ uitgevoerd en geëxperimenteerd met het loslaten van regelgeving. Hieruit kwam duidelijk naar voren dat regels op zich een groot goed zijn, ook voor ondernemers. Het is vooral de opgave te zoeken naar een juiste balans van regels en de ruimte voor (innovatief) ondernemerschap. Dit kan door het voorkomen van al te gedetailleerde regelgeving. Richt je bij blurring en alcohol, daarom vooral op de pijlers van openbare orde, veiligheid en gezondheid.

 

Neem als overheid een proactieve houding aan. Communicatie over de regelgeving bijvoorbeeld helpt ondernemers bij het realiseren van hun droom. Dit levert veel meer op dan alleen controleren en handhaven. Accountmanagers of centrummanagers kunnen hier een rol spelen. Zij geven een praktische en goede invulling aan het zogenaamde ‘1-loket’, waarmee voorkomen wordt dat de ondernemer van het kastje naar de muur wordt gestuurd. Ook voor vastgoedeigenaren ligt er een schone taak weggelegd in het meedenken met ondernemers, door slimme huurcondities voor te stellen en wellicht mee te investeren.

 

De meest knellende regelgeving, zo bleek uit de pilot, is het bestemmingsplan en de APV. En dan vooral de complexiteit er om heen. Bij bestemmingsplannen heb je bijvoorbeeld te maken met uitbreide beleidsdocumenten. Strikte afbakeningen zorgen voor inflexibiliteit en lange procedures, waardoor ondernemers onvoldoende snel kunnen inspelen op de veranderingen in de markt. Ruimere bestemmingen helpen de complexiteit te verminderen en de flexibiliteit te vergroten.

 

Kortom er zijn vele mooie vernieuwende concepten die een meerwaarde leveren aan centrumgebieden en inspelen op het veranderende consumentengedrag. Ook zijn er veel manieren deze initiatieven mogelijk te maken, zelfs binnen huidige regelgeving. Zorg daarom dat blurring niet wordt overschaduwd door de complexe discussie over alcohol. Blurring is zo veel meer dan alleen het schenken van een glaasje wijn in de winkel.

 

Jaap Kaai en Remko Bak, beiden adviseur retail en ruimtelijke ordening bij het Expertteam Winkelgebieden. .


Op 21 juni organiseert het Expertteam Winkelgebieden, in samenwerking met de gemeente Apeldoorn een expertmeeting over blurring. 

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.