of 59925 LinkedIn

Denk bij aanbesteding vaker buiten vaste kaders

Rik van Berkel en Gerben Hofmeijer Reageer

Denkend aan de eeuwenoude Amsterdamse grachten en haar even zo oude kades is het woord ‘innovatie’ misschien niet het eerste wat te binnenschiet. Tóch zijn het deze oude kades waarbij de gemeente Amsterdam met een nieuwe manier van aanbesteden zorgt voor innovatie.

Een deel van de kades in de binnenstad is namelijk vervallen en hard toe aan renovatie. Zoals je een schilder kunt selecteren op zijn prijs per vierkante meter, had de gemeente de aanbesteding voor de renovatie ook zo kunnen aanpakken; selecteren op de goedkoopste strekkende meter gerenoveerde kademuur.

 

Dan had de gemeente misschien een scherp geprijsde renovatie, maar nog géén oplossing voor de bredere zaken waar voor ze verantwoordelijk is. Want wat te doen met de omwonenden? En bereikbaarheid? En hoe kunnen de kades bijdragen aan duurzaamheidsdoelstellingen? Dit had de gemeente dan allemaal zelf moeten bedenken en organiseren en daarbij de creativiteit van de markt onbenut gelaten. Zonde!

 

Amsterdam pakte het dus anders aan en deed een uitvraag naar nieuwe oplossingen in plaats van de klus simpelweg in de markt te zetten. Hierbij gebruikte de gemeente een nieuwe vorm van aanbesteden; het innovatiepartnerschap.

 

Door als overheid met marktpartijen een innovatiepartnerschap aan te gaan, kunnen innovatievere oplossingen met meer maatschappelijke waarde in langjarige raamovereenkomsten belanden dan een van te voren nauw omschreven ‘product, dienst of combinatie daarvan’ dat zou kunnen; functioneel in plaats van productgericht aanbesteden dus.

Zes consortia testen nu verschillende ideeën uit waarna bredere raamovereenkomsten worden afgesloten. Die ideeën omvatten bijvoorbeeld een methode om onderwater te lassen en heipalen die gekoppeld kunnen worden aan warmtepompen voor woningverwarming. Dat is een stuk meer dan een gerenoveerd stuk kademuur!


Sinds de invoering in 2016 is veel ervaring opgedaan met het innovatiepartnerschap. Na een voorzichtige start  wordt de procedure nu door allerlei (semi-)overheidsorganisaties toegepast. Alleen in Nederland zijn er inmiddels meer dan 30 innovatiepartnerschappen gepubliceerd. Daaronder de Belastingdienst, de provincie Flevoland en de gemeente Almere, de gemeente Utrecht en Waterschap Rivierenland.  

Een goede ontwikkeling waarvan het belangrijk is dat die zich bestendigd om een vruchtbaar klimaat voor innovatieve oplossingen te bieden wat weer helpt om maatschappelijke doelen te realiseren. Vooral markten zoals de bouw, mobiliteit en infrastructuur – waarin overheidsaanbestedingen een belangrijk rol spelen –zouden gebaat zijn bij meer aandacht voor functioneel en innovatief aanbesteden.

 

Bedrijven in die markten krijgen namelijk een sterkere prikkel om in te zetten op R&D wanneer de overheidsaanbestedingen daarom vragen. Met het innovatiepartnerschap heeft de overheid hét instrument om marktpartijen te stimuleren nieuwe oplossingen te ontwikkelen.

Overheden zouden het innovatiepartnerschap dus vaker moeten overwegen bij een uitvraag voor een complexe maatschappelijke opgave. Hiermee vult de overheid haar belofte in, uit het Regeerakkoord Rutte-III, om innovatie aan te jagen via inkoopbeleid én krijgen overheden meer waar voor hun geld. PIANO0 en de Innovatiekoffer kunnen daar behulpzaam bij zijn.

 

Doe dus als Amsterdam en denk buiten gestelde kade(r)s!

 

Rik van Berkel, clustermanager gebouwde omgeving bij FME

Gerben Hofmeijer,  adviseur duurzaam en innovatiegericht aanbesteden en contracteren bij AT Osborne.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
















Even geduld a.u.b.