of 59082 LinkedIn

Crisiswet biedt meer dan asfalt

1 reactie
De crisis- en herstelwet is een oprechte poging ingewikkelde procedures terug te dringen, en eigenlijk ook goed voor het milieu.

Tot op heden reageren de natuur- en milieuorganisaties uiterst negatief op de crisis- en herstelwet: het gaat niet werken en het is het verkeerde instrument. Denigrerend wordt zelfs gesproken over een crisis- en asfaltwet. Verbazing hoeft dit niet te wekken. Elke poging van de politiek om de procedurele complexiteit enigszins te reduceren wordt door de natuuren milieuorganisaties steevast aangegrepen om de discussie te verengen tot een strijd tussen economie en natuur en milieu.

 

Natuurlijk zijn de natuur- en milieuorganisaties ook voor snellere besluitvorming, mits dit ‘op een zorgvuldige manier gebeurt’. En daar zit hem precies de kneep. De zorgvuldigheid wordt vooral inhoudelijk gedefinieerd: als de projectdoelen hen passen, dan kan het proces de organisaties niet snel genoeg gaan.

 

Overigens redeneren de behartigers van de zogeheten economische belangen vaak op dezelfde tweeslachtige manier. Zo is het onteigenen van grond voor natuur voor hen taboe, terwijl men daar geen problemen mee heeft als het om de aanleg van een weg gaat. Geen wonder dus dat zowel de aanleg van natuur, het realiseren van windmolenparken als het aanleggen van nieuwe infrastructuur in ons land zo lang duurt. Iedereen vervloekt danwel omarmt de complexiteit naar gelang het hem uitkomt. Geen wonder dat het met het terugdringen ervan niet al te hard opschiet. Er zijn te veel mensen gebaat bij het laten voortbestaan van de gegroeide complexiteit in wet- en regelgeving.

 

Terzijde moet overigens worden opgemerkt dat de crisis- en herstelwet zich niet alleen richt op ‘asfalt’, maar ook op woningbouw en duurzame projecten als windmolens, warmtekoudeopslag en biovergisting. Zo helpt de crisis- en herstelwet in Gelderland en elders de klimaatambities te realiseren. De wet verplicht bijvoorbeeld het inpassingsplan en de coördinatieregeling bij windmolenparken tussen de 10 en 100 megawatt. De wet helpt ook bij het transformeren van binnenstedelijke bedrijvigheid. Zo loopt men in Doetinchem bij de transformatie van Hamburgerbroek op tegen geur-, geluid-, en veiligheidscontouren, terwijl de eindsituatie vanuit milieuoogpunt te verkiezen is boven de huidige situatie.

 

Met het experimenteerartikel uit de wet kan tijdelijk worden afgeweken van deze normen, zodat de door de raad unaniem gewenste ontwikkeling op gang kan worden gebracht. Pure winst voor het milieu! Ik zie de crisis- en herstelwet vooral als een oprechte eerste poging om terrein terug te winnen op de uit de hand gelopen complexiteit van wet- en regelgeving. Iets wat zelfs wordt erkend door de Raad van State in het eigen advies over de wet.

 

Qua juridische schoonheid valt er ongetwijfeld nog het nodige af te dingen op de crisis- en herstelwet. Ook vraag ik me af of de wet, als ie eenmaal is ingevoerd, niet wordt vermalen in de juridische arena. Maar dat zou ons enkel extra moeten motiveren in onze strijd tegen de complexiteit! Ik daag de natuur- en milieuorganisaties uit om niet alleen te ageren, maar ook met concrete voorstellen te komen voor hoe het dan wel zou kunnen.

 

Het in stand houden van de huidige complexiteit is gewoonweg niet langer een optie. Daarbij zal iedereen moeten accepteren dat de uitkomst van het maatschappelijke en politieke debat niet altijd iedereen voor de volle honderd procent tegemoet kan komen. Dat kan niet anders. Maar wetgeving is nu eenmaal niet bedoeld om een jou onwelgevallige uitkomst te frustreren. In tijden van recessie kunnen we het ons eenvoudigweg niet langer meer veroorloven om steeds meer collectieve middelen te laten verdampen in een uit de hand gelopen complexiteit die een economie in zichzelf is geworden.

 

Co Verdaas, gedeputeerde Gelderland (Ruimtelijke Ordening, PvdA), tevens dossierhouder namens de provinciekoepel IPO voor de crisis- en herstelwet.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Rob (adviseur ecologie) op
Kan het project 'Realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur in Nederland' ook niet worden opgenomen in de Crisis- en Herstelwet?